Czas pracy i wynagrodzenie na wycieczce szkolnej – Karta Nauczyciela

Data: 16-11-2012 r.

Czas pracy nauczyciela wyjeżdżającego na wycieczkę z uczniami ocenia się zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela. Wynagrodzenie nauczyciela nie zwiększa się, ponieważ wycieczka to realizacja zadań statutowych a nie praca w godzinach ponadwymiarowych. Wyjątkiem jest wyjazd odbywający się w dni wolne od pracy – może on wpływać na zarobki nauczycieli.

Opiekunowie wycieczek szkolnych nie mają podstaw do roszczeń o dodatkowe wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych bądź jako dietę za wyjazd służbowy.

Zgodnie z Kartą Nauczyciela, czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin nie powinien przekraczać 40 godzin tygodniowo w ciągu 5 dni roboczych. Prawdą jest, że opiekun wycieczki jest odpowiedzialny za uczestników przez 24 godziny na dobę, co automatycznie zwiększa wymiar czasu pracy. Nie ma to jednak bezpośredniego przełożenia na wynagrodzenie nauczyciela wypłacane w ramach stosunku pracy.

Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest zwiększenie liczby opiekunów wycieczek tak, aby czas pracy jednej osoby nie przekroczył 40 godzin w tygodniu. W sytuacji, kiedy nie jest to możliwe – z nauczycielem zawierana jest dodatkowa umowa. Wówczas wynagrodzenie nauczyciela jest większe, ale ze względu na fakt zawarcia dodatkowej umowy, a nie w formie wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych. Szczegółowe zasady dotyczące sprawowania opieki nad uczniami w czasie wyjazdów powinny być określone w wewnętrznych regulaminach szkoły.

Dodatkowe wynagrodzenie nauczyciela lub dzień wolny za pracę w weekend

Okolicznością pozwalającą udzielić nauczycielowi dnia wolnego od pracy bądź wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia jest konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych albo opiekuńczych w święto przypadające poza wolnymi dniami tygodnia. Wynagrodzenie nauczyciela jest wówczas obliczane na odrębnych zasadach.

Nauczyciel może ubiegać się o dzień wolny bądź odrębne wynagrodzenie tylko jeżeli wykonywał obowiązki w dzień wolny i nie było możliwości zorganizowania danego wydarzenia w inny dzień tygodnia. Do takich sytuacji zalicza się na przykład olimpiady przedmiotowe czy międzyszkolne zawody sportowe.

Wyjazd z uczniem to nie delegacja – Karta Nauczyciela

Karta Nauczyciela nakłada na nauczyciela obowiązek wykonywania zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. W związku z tym nauczyciel towarzyszący uczniowi na przykład podczas konkursu albo olimpiady – realizuje swoje obowiązki w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy. Oznacza to, że nie przysługuje mu dieta – wynagrodzenie nauczyciela sprawującego opiekę nad uczniem nie zmienia się, jeżeli nie była to opieka sprawowana w święto.

Opisane regulacje wynikają z Karty Nauczyciela, dlatego nie znajdują zastosowania przepisy Kodeksu Pracy, który stosuje się tylko w odniesieniu do kwestii, które nie zostały ujęte w Karcie.

Podstawa prawna:

art. 42 ust. 1-3, 4a, 7, art. 42c ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.)

Opracowanie redakcyjne: Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 29922 )
Array ( [docId] => 29922 )

Array ( [docId] => 29922 )