Dyrektor nie może skrócić czasu pracy w Dzień Edukacji Narodowej

Data: 08-09-2015 r.

Fakt, że Dzień Nauczyciela jest wolny od zajęć dydaktycznych nie może mieć wpływu na przebieg organizowanych w przedszkolu zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Z tego względu w placówce powinni być obecni zarówno nauczyciele, jak i pracownicy niepedagogiczni. Obowiązkiem dyrektora oraz nauczycieli przedszkola jest bowiem zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i opieki.

Skrócenie dnia pracy w przedszkolu jest w takiej sytuacji niedopuszczalne, ponieważ nie przewiduje tego żaden przepis prawa, a poza tym stanowiłoby to oczywiste naruszenie jednego z najistotniejszych obowiązków dyrektora przedszkola.

 

Z zasady uroczystości związane z obchodami Dnia Edukacji Narodowej powinny więc być zorganizowane po godzinach pracy przedszkola określonych w statucie placówki, a ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady przedszkola (a w razie jej braku – rady pedagogicznej).

Jeżeli natomiast dyrektor bądź rada pedagogiczna postanowili o zorganizowaniu części obchodów w czasie pracy przedszkola, to uroczystość powinna być tak przeprowadzona, aby nie pozostawić wychowanków bez opieki. Przykładowo, dopuszczalne jest zorganizowanie akademii z udziałem dzieci i przy obecności rodziców. Nauczyciele i pracownicy, którzy tego dnia chcieliby mieć wolne, powinni zgłosić dyrektorowi wniosek urlopowy. Ten zaś, akceptując prośbę podwładnego, powinien się kierować przede wszystkim koniecznością zapewnienia odpowiedniej opieki wychowankom w tym dniu.

W przedszkolach niepublicznych

Powyższe reguły stosuje się również w przedszkolach niepublicznych. Nie ulega wątpliwości, że niezależnie od specyfiki placówki, w każdym przypadku pierwszeństwo powinno mieć bezpieczeństwo wychowanków.

Michał Kowalski, radca prawny, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37746 )
Array ( [docId] => 37746 )

Array ( [docId] => 37746 )