Karta Nauczyciela – MEN nie zrówna pensum dla nauczycieli specjalistów w szkole i poradni

Data: 23-05-2013 r.

MEN nie zgadza się, że nowa Karta Nauczyciela powinna zrównać pensum dla nauczycieli specjalistów zatrudnionych w szkołach oraz poradniach, gdzie udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Karta Nauczyciela uprawnia organ prowadzący szkołę do określenia wymiaru pensum dla nauczycieli specjalistów (m.in. psychologów, pedagogów, logopedów) zatrudnionych w szkole (art. 42 ust. 7 pkt 3 Karta Nauczyciela). Inaczej jest w przypadku tych samych specjalistów zatrudnionych w poradniach, w których jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Ich pensum wynosi 20 godzin (art. 42 ust. 7 pkt 3 Karta Nauczyciela).

Obecne przepisy stały się przedmiotem dyskusji, a w efekcie interpelacji poselskiej. Do resortu edukacji wpłynęła propozycja, by nowa Karta Nauczyciela zrównywała pensum dla nauczycieli specjalistów zatrudnionych w poradniach, gdzie jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna i dla nauczycieli pracujących w szkołach. Uzasadnieniem apelu o zrównanie wymiaru pensum dla nauczycieli byka zasada równego traktowania. Zdaniem posłów wnoszących o zmiany niejednakowe traktowanie specjalistów zatrudnionych w szkołach i specjalistów w poradniach, to dyskryminacja.

Karta Nauczyciela nie zrówna wymiaru pensum dla nauczycieli specjalistów

MEN nie zamierza jednak zmieniać regulacji, jakie zawiera Karta Nauczyciela. W odpowiedzi na interpelację poselską zwrócono uwagę, że obowiązki dla nauczycieli pracujących w szkole są inne niż dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach, gdzie udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Oznacza to, że wymiar pensum specjalistów pracujących w szkole nadal będzie ustalał organ prowadzący szkołę.

Stanowisko to zostało uzasadnione faktem, iż pomoc psychologiczno-pedagogiczna i inna, realizowana w szkołach jest dostosowana do potrzeb korzystających z niej uczniów. W związku z tym – nie można ustalić dla nauczycieli sztywnego wymiaru pensum, dlatego decyzja ta pozostanie w kompetencjach samorządu.

Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29930 )
Array ( [docId] => 29930 )