Wynagrodzenie przysługuje tylko za zrealizowane godziny ponadwymiarowe

Autor: Agnieszka Kosiarz
Data: 02-01-2015 r.

Jeśli dyrektor zobowiązał nauczycieli do wykonywania w czasie przerwy świątecznej określonych zadań, będzie im przysługiwać wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Należy pamiętać, że wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje tylko za faktycznie zrealizowane godziny.

Nauczyciel placówki feryjnej korzysta z urlopu wypoczynkowego w wymiarze i w okresie letnich i zimowych ferii szkolnych. Natomiast zimowa i wiosenna przerwa świąteczna nie są okresami urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli. Jest to okres kiedy zgodnie z organizacją roku szkolnego w szkołach feryjnych przypada przerwa w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych. Nie są to również dni wolne od pracy.

W dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoła musi zapewnić uczniom zajęcia wychowawczo-opiekuńcze oraz poinformować ich rodziców o możliwości skorzystania z takiej opieki.

Dyrektor może zobowiązać nauczyciela w czasie przerw świątecznych do wykonywania innych czynności niż prowadzenie zajęć dydaktycznych, a wynikających z art. 42 ust. 2 KN. Za okres ten wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje wyłącznie za faktycznie wypracowane godziny w danym miesiącu, kiedy przypada przerwa świąteczna. Wynagrodzenie to wypłaca się w ostatnich dniach miesiąca.

Jeśli mimo przerwy świątecznej godziny ponadwymiarowe zostały wypracowane, nauczyciel ma prawo do wynagrodzenia za nie.

Agnieszka Kosiarz, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36330 )
Array ( [docId] => 36330 )