Dyrektor szkoły może odebrać godziny ponadwymiarowe

Data: 21-12-2014 r.

Dyrektor szkoły nie potrzebuje zgody nauczyciela na odebranie godzin ponadwymiarowych. Godziny ponadwymiarowe nie powinny być dla nauczycieli normą – przydziela się je w razie braków kadrowych, ale jeżeli innemu nauczycielowi brakuje godzin do uzupełnienia pensum, dyrektor szkoły powinien odebrać je nauczycielowi wyrabiającemu pensum.

Karta Nauczyciela nie nakłada na dyrektora szkoły uzyskania zgody na zmniejszenie liczby godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli. Odebranie godzin ponadwymiarowych wiąże się dla nauczycieli z niższym wynagrodzeniem, ale nie stanowi naruszenia prawa.

Godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli

 

Karta Nauczyciela pozwala na zobowiązanie nauczycieli do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych w szczególnych wypadkach podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania. Dyrektor szkoły nie powinien przydzielać dla nauczycieli godzin ponadwymiarowych w liczbie przekraczającej ¼ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć – jeżeli jest taka konieczność, Karta Nauczyciela zastrzega obowiązek uzyskania od nauczyciela zgody (art. 35 ust. 1 Karta Nauczyciela). Dyrektor szkoły w żadnym wypadku nie może zaplanować godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli w ciąży, jeżeli nie wyrażą na to zgody (art. 35 ust. 4 Karta Nauczyciela).

Odebranie godzin dla nauczycieli  nie zmienia stosunku pracy

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela dyrektor szkoły nie powinien przeprowadzać zmian kadrowych w trakcie trwania roku szkolnego (art. 20 ust. 3 i art. 27 ust. 1 Karta Nauczyciela). Ograniczenie lub całkowite odebranie godzin ponadwymiarowych przewidzianych wcześniej dla nauczycieli nie stanowi zmiany o charakterze kadrowym i nie zmienia niczego w stosunku pracy nauczyciela, który na mocy decyzji dyrektora szkoły realizował takie godziny. Odbierając nauczycielowi godziny ponadwymiarowe dyrektor szkoły powinien wystosować pisemną informację o podjętej decyzji. Decyzja dyrektora szkoły jest dla nauczycieli wiążąca.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36257 )
Array ( [docId] => 36257 )