Do 17 czerwca dyrektor szkoły musi złożyć wniosek o podręczniki

Data: 10-06-2015 r.

Dyrektor szkoły musi złożyć wniosek o podręczniki rządowe w terminie do 17 czerwca 2015 r. Formularz jest dostępny w strefie SIO dla zalogowanych. Możliwość skorzystania ze strefy dla zalogowanych ma dyrektor szkoły posiadający aktualne upoważnienie do bazy danych SIO.

Dyrektor szkoły korzystając z SIO ma możliwość złożenia zamówienia na rządowe, bezpłatne podręczniki dla klas I i II szkół podstawowych. MEN zastrzega, że aplikacja umożliwia dokonanie modyfikacji zgłoszonego zapotrzebowania po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, ale zwraca się z prośbą, aby każdy dyrektor szkoły, któremu zależy na wyposażeniu uczniów w podręczniki rządowe, dotrzymał termin 17 czerwca 2015 r.

Formularz w strefie SIO dla zalogowanych

Na stronie internetowej SIO dyrektor szkoły znajdzie szczegółową instrukcję wypełnienia formularza – wszystkie informacje są dostępne po zalogowaniu.

Zamawiając podręczniki dla klas I dyrektor szkoły informuje o przewidywanej liczbie uczniów i oddziałów klas I oraz dane o brakującej liczbie podręczników (dyrektor szkoły musi pamiętać o zdeponowaniu podręczników od uczniów, którzy ukończyli I klasę).

Przy zamówieniu podręczników rządowych dla klas II w SIO zamieszcza się informację o liczbie uczniów i oddziałów.

Po wypełnieniu formularza należy wybrać przycisk ZAPISZ – będzie to równoznaczne ze zgłoszeniem zapotrzebowania.

Wnioski o podręczniki dla uczniów z orzeczeniem w późniejszym terminie

MEN zwraca uwagę, że wnioski o podręczniki rządowe dostosowane do potrzeb uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będzie można składać później. Dyrektor szkoły zostanie poinformowany o terminie w kolejnym komunikacje Ministerstwa.

Dostęp logowania i dane szkoły w SIO

MEN przypomina, że dyrektor szkoły powinien sprawdzić aktualność loginów i haseł osób upoważnionych do dostępu do bazy danych SIO, tak aby w razie konieczności mieć czas na uzyskanie nowych upoważnień do tego dostępu.

Dyrektor szkoły powinien także zweryfikować aktualność i prawdziwość danych szkoły w SIO – jeżeli okażą się niezgodne ze stanem faktycznym, należy dokonać ich aktualizacji.

Źródło:

Komunikat MEN

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37275 )
Array ( [docId] => 37275 )