Dyrektor szkoły może otrzymać dotację celową na zakup książek

Data: 27-05-2015 r.

Każdy dyrektor szkoły podstawowej może zgłosić placówkę do udziału w programie „Książki naszych marzeń”, w ramach którego szkole zostaną przyznane środki na zakup książek do biblioteki. Dyrektor szkoły składa wniosek do organu prowadzącego, a wysokość dotacji uzależniona jest od liczby uczniów.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca dyrektorów szkół do przygotowania wniosków i dokumentów pozwalających na ubieganie się o dotację na zakup książek. Ubiegając się o dotację dyrektor szkoły musi pamiętać, że program nakłada obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości 20% kosztów zakupu książek.

Przygotowane dokumenty w szkole muszą obejmować:

1) wniosek

2) opinie dotyczące planowanego zakupu książek sporządzone przez:

-        radę pedagogiczną
-        radę rodziców
-        samorząd uczniowski

Wniosek o przyznanie dotacji celowej – składany do organu prowadzącego

Dyrektor szkoły we wniosku musi zamieścić następujące informacje:

-        nazwę, adres i numer REGON szkoły
-        informację o liczbie uczniów
-        krótka informacja o aktualnym wyposażeniu szkolnym (liczba książek, roczna liczba wypożyczeń, dane o zarządzaniu biblioteką)
-        wyniki kalkulacji kosztów zakupu książek, tzn. całkowitą kwotę przeznaczoną na zakup składającą się z kwoty wsparcia z dotacji celowej, wkładu własnego (co najmniej 20% całkowitej kwoty zakupu).

Do każdego wniosku dyrektor dołącza wymagane opinie.

Dyrektor szkoły składa dokumenty do organu prowadzącego w terminie do 24 czerwca 2014 r.

MEN podkreśla, że przygotowane dokumenty w szkole nie muszą zawierać propozycji konkretnych tytułów książek, które zostaną zakupione – należy wskazać ogólne założenia doposażenia biblioteki w nowe pozycje.

Wysokość dotacji, którą może otrzymać dyrektor szkoły

Program „Książki naszych marzeń” uzależnia wysokość dotacji od liczby uczniów w placówce, maksymalne kwoty to:

  • 1000 zł – dla szkół o liczbie uczniów do 70
  • 1300 zł – dla szkół o liczbie uczniów z przedziału 71-170
  • 2170 zł – dla szkół o liczbie uczniów powyżej 170

Po otrzymaniu wniosków organ prowadzący przekaże wniosek zbiorczy do właściwych wojewodów.

Źródło:

Komunikat MEN

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37239 )
Array ( [docId] => 37239 )