Badanie umiejętności matematycznych uczniów klas V

Autor: Katarzyna Krysztofiak
Data: 15-04-2014 r.

W tym roku po raz pierwszy szkoły będą mogły wziąć udział w badaniu umiejętności matematycznych uczniów klas V. Wyniki pozwolą im lepiej przygotować się do sprawdzianu w 2015 roku., który będzie już przeprowadzony według nowej formuły.

Diagnoza umiejętności matematycznych uczniów szkół podstawowych odbędzie się 20 maja 2014 r. W badaniu może wziąć każda szkoła. Uczniowie będą rozwiązywali zestaw zadań w wersji standardowej. Test będzie trwał 45 minut, a formą i rodzajem zadań będzie nawiązywał do sprawdzianu szóstoklasisty. Aby wziąć udział w badaniu dyrektor szkoły musi do 30 kwietnia 2014 r. zarejestrować się na stronie projektu.

W przyszłym roku sprawdzian po raz pierwszy będzie oparty na wymaganiach nowej podstawy programowej, która jest realizowana od 2009 roku. Badanie prowadzone przez IBE sprawdzi m.in. jak uczniowie radzą sobie z modelowaniem matematycznym, czyli umiejętnością przetworzenia tekstu zadania na działania arytmetyczne lub proste równania, a także z rozumowaniem i wnioskowaniem oraz tworzeniem strategii rozwiązania problemu. Wyniki badania umożliwią nauczycielom ocenić mocne i słabe strony uczniów, a tym samym lepiej zaplanować pracę w VI klasie. Dla każdej szkoły biorącej udział w badaniu zostanie przygotowana informacja o rezultatach uczniów poszczególnych oddziałów i wynikach uczniów całej szkoły na tle całej populacji biorącej udział w badaniu. Raport omawiający wyniki całego badania będzie dostępny publicznie.

W 2015 roku po szóstej klasie po raz pierwszy będzie sprawdzał kompetencje dzieci, które od początku swojej edukacji uczyły się według nowej podstawy programowej. W nowej formule sprawdzianu będzie wydzielona część matematyczna. Oprócz wymagań szczegółowych, także umiejętności opisane w wymaganiach ogólnych podstawy: umiejętność modelowania matematycznego uczniowie będą musieli się wykazać umiejętnością tworzenia strategii rozwiązania oraz prowadzenia prostego rozumowania i wnioskowania.

Źródło:

www.ibe.edu.pl

Katarzyna Krysztofiak, ekspertka prawa oświatowego, redaktor prowadząca Poradnik Dyrektora Szkoły. Zarządzanie w praktyce

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 34674 )
Array ( [docId] => 34674 )