Będą organizowane olimpiady dla gimnazjalistów

Data: 26-09-2014 r.

Nowości oświatowe wprowadzone rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad umożliwiają organizowanie olimpiad dla gimnazjalistów. Zmiany są ważne w szczególności dla nauczycieli pracujących z młodzieżą szczególnie uzdolnioną.

Wprowadzone nowości oświatowe są ukierunkowane na wspieranie rozwoju uzdolnień uczniów, którzy ze względu na szczególne zdolności powinni startować w organizowanych dla nich gimnazjalnych olimpiadach przedmiotowych. Rozporządzenie zostało podpisane 24 września 2014 r. , a następnego dnia opublikowane w Dzienniku Ustaw, 26 września 2014 r. weszło w życie.

Nowości oświatowe ukierunkowane na rozwój uzdolnień

 

MEN wskazuje, że głównym celem wprowadzenia zmian do obowiązujących przepisów było umożliwienie uzdolnionym uczniom gimnazjów uczestniczenia w olimpiadach o zasięgu ogólnopolskim. Organizowanie olimpiad dla uczniów gimnazjów będzie wsparciem dla nauczycieli i dyrektorów szkół pracujących z uzdolnioną młodzieżą. Nowości oświatowe zwiększają bowiem zakres możliwości pedagogów poszukujących argumentów motywujących uczniów gimnazjów do wytężonej pracy na rzecz własnego rozwoju.  Dyrektor szkoły wraz z nauczycielami powinien zachęcać uczniów do uczestniczenia w ogólnopolskich olimpiadach.

Nauczyciele i dyrektor szkoły powinni zachęcać do udziału w olimpiadach

Uczestniczenie w konkursach i olimpiadach służy odkrywaniu oraz rozwijaniu uzdolnień uczniów. Dla nauczycieli pracujących z uczniami wykazującymi szczególne uzdolnienia ważne jest stwarzanie warunków do praktycznego wykorzystywania wiedzy i uzdolnień, ale zarówno oni jak i dyrektor szkoły nie zawsze dysponują odpowiednimi narzędziami motywującymi młodzież do dodatkowej aktywności. Wprowadzone nowości oświatowe sprawiają, że uczniowie mają realną szansę wykazania się swoimi zdolnościami na arenie pozaszkolnej, a w przypadku odniesienia sukcesu, osiągnięcia korzyści związanych z dalszą edukacją.

Źródło:

Komunikat MEN

Marta Wysocka, specjalistka ds. analiz oświatowych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35777 )
Array ( [docId] => 35777 )