Zaświadczenie lekarskie nie wystarczy by odroczyć obowiązek szkolny

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 05-09-2014 r.

Częste choroby dziecka i wydane w związku z tym zaświadczenie lekarskie nie są podstawą do odroczenia obowiązku szkolnego. Wymagane jest bowiem uzyskanie w tym zakresie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Bez tego dokumentu, dyrektor nie może wydać pozytywnej decyzji o odroczeniu.

W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Znowelizowane przepisy wprowadzone ustawą z 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (art. 1 pkt 2) utrzymują obowiązek zasięgania opinii poradni w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego. Od 1 września 2014 r. dyrektor szkoły podstawowej, do której zostało przyjęte dziecko, odracza spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego na wniosek rodziców.

Zgodnie z art. 16 ust. 4b do wniosku dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 82 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. Nie ma zatem prawnych możliwości wydania decyzji w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego bez opinii poradni np. na podstawie zaświadczenia lekarskiego i wniosku rodziców.

Małgorzata Celuch, wicedyrektor zespołu szkół, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35652 )
Array ( [docId] => 35652 )