Błędy przy wystawianiu ocen przewidywanych

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 23-05-2017 r.

Przed wystawieniem rocznych ocen klasyfikacyjnych każdy uczeń musi zostać poinformowany o ocenach przewidywanych. Jest to bardzo ważna zasada, niestety nie zawsze przestrzegana. Przedstawiamy postępowanie oraz błędy popełniana w związku z wystawianiem ocen przewidywanych.

Cztery podstawowe błędy:

  1. nieprzestrzeganie procedury podwyższania ocen przewidywanych obowiązującej w szkole

W statucie szkoły musi się znajdować zapis zawierający warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania, które muszą być przestrzegane podczas wystawiania rocznej oceny klasyfikacyjnej (art. 44b ust. 10 ustawy o systemie oświaty).

  1. niedotrzymywanie terminów dotyczących podwyższania ocen przewidywanych

Tryb podwyższania oceny przewidywanej w szkole powinien zawierać terminy z tym związane np.

  • dwa dni na złożenie wniosku o możliwość podwyższania oceny przewidywanej,
  • trzy dni na rozpatrzenie wniosku i odjęcie decyzji przez dyrektora itd.

Terminów tych należy przestrzegać (art. 44b ust. 8 oraz ust. 9 ustawy o systemie oświaty).

  1. wystawienie oceny rocznej bez poinformowania ucznia i jego rodziców o przewidywanej ocenie z danych zajęć edukacyjnych

Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych w terminie i formie określonych w statucie szkoły (art. 44g. ust. 1. ustawy o systemie oświaty). Statut szkoły musi zatem zawierać zapisy dotyczące wystawiania ocen przewidywanych.

  1. wystawienie oceny rocznej zachowania bez poinformowania ucznia i jego rodziców o przewidywanej ocenie zachowania

Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawca oddziału informuje ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie określonych w statucie szkoły (art. 44g. ust. 1. ustawy o systemie oświaty).

Małgorzata Celuch

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40398 )
Array ( [docId] => 40398 )