Zasady oceniania uczniów nie ćwiczących na lekcji WF-u

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 23-05-2017 r.

Czy uczniowie, którzy nie są zwolnieni z zajęć WF-u, a nie ćwiczą na lekcji lub nie mają stroju, mogą być za to oceniani?

Żaden przepis prawa oświatowego nie zawiera dokładnych zasad oceniania takich uczniów. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz jego zachowanie. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie mu informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

Ocenianie z zajęć WF-u

Przy ustalaniu oceny z WF-u należy przede wszystkim brać pod uwagę:

 • wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,
 • systematyczność udziału w zajęciach oraz
 • aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej

(§ 11 rozporządzenia MEN z 10 czerwca 2015 r.).

Wystawianie oceny niedostatecznej uczniowi, który nie ćwiczy, nie jest najlepszym rozwiązaniem w kwestii unikania cznia uczestniczenia w zajęciach WF-u. Należy oczywiście odnotowywać sytuacje, w których uczeń z własnej woli lub winy nie chce lub nie może uczestniczyć w zajęciach, bo np. twierdzi, że zapomniał stroju.

Zasady doprecyzowane w statucie szkoły

W statucie lub WSO szkoła ma prawo doprecyzować zasady oceniania na zajęciach WF-u, także w kwestii postępowania w sytuacji notorycznego unikania przez uczniów czynnego udziału w zajęciach, konsekwencje np. trzech czy pięciu sytuacji odmowy udziału w lekcji lub braku stroju i innych sytuacji utrudniających klasyfikację, jakie pojawiają się w szkole.

Małgorzata Celuch

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 40396 )
Array ( [docId] => 40396 )

Array ( [docId] => 40396 )