Zasady oceniania uczniów nie ćwiczących na lekcji WF-u

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 23-05-2017 r.

Czy uczniowie, którzy nie są zwolnieni z zajęć WF-u, a nie ćwiczą na lekcji lub nie mają stroju, mogą być za to oceniani?

Żaden przepis prawa oświatowego nie zawiera dokładnych zasad oceniania takich uczniów. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz jego zachowanie. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie mu informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

Ocenianie z zajęć WF-u

Przy ustalaniu oceny z WF-u należy przede wszystkim brać pod uwagę:

  • wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,
  • systematyczność udziału w zajęciach oraz
  • aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej

(§ 11 rozporządzenia MEN z 10 czerwca 2015 r.).

Wystawianie oceny niedostatecznej uczniowi, który nie ćwiczy, nie jest najlepszym rozwiązaniem w kwestii unikania cznia uczestniczenia w zajęciach WF-u. Należy oczywiście odnotowywać sytuacje, w których uczeń z własnej woli lub winy nie chce lub nie może uczestniczyć w zajęciach, bo np. twierdzi, że zapomniał stroju.

Zasady doprecyzowane w statucie szkoły

W statucie lub WSO szkoła ma prawo doprecyzować zasady oceniania na zajęciach WF-u, także w kwestii postępowania w sytuacji notorycznego unikania przez uczniów czynnego udziału w zajęciach, konsekwencje np. trzech czy pięciu sytuacji odmowy udziału w lekcji lub braku stroju i innych sytuacji utrudniających klasyfikację, jakie pojawiają się w szkole.

Małgorzata Celuch

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40396 )
Array ( [docId] => 40396 )