Nieobecność na połowie zajęć a klasyfikacja roczna

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 23-05-2017 r.

Uczeń opuścił ponad 50% zajęć, ale są podstawy do wystawienia oceny. Czy nauczyciel może odmówić klasyfikacji i wnioskować o przeprowadzenie egzaminu? Jak w takiej sytuacji należy postąpić? Czy decyzję o klasyfikacji ucznia podejmuje nauczyciel?

Jeżeli istnieją podstawy do klasyfikacji, nawet pomimo dużej nieobecności ucznia na zajęciach, uczeń powinien być klasyfikowany. Decyzję o klasyfikacji ucznia podejmuje nauczyciel.

O klasyfikacji decyduje nauczyciel

Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej, a w szkole policealnej – semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie lub semestrze, za który przeprowadzana jest klasyfikacja (art. 44k ust. 1 ustawy o systemie oświaty). Oznacza to, że jeżeli istnieją podstawy do klasyfikacji – uczeń powinien być klasyfikowany.

Jednak to nauczyciel dokonuje klasyfikacji i wystawienia oceny rocznej, oceniając stopień spełniania przez ucznia wymagań edukacyjnych z danych zajęć edukacyjnych. Nauczyciel nie może „odmówić klasyfikacji”, musi dokonać klasyfikacji rocznej, czyli zdecydować, czy uczeń otrzyma ocenę w skali od 1 do 6, czy wpis „nieklasyfikowany”.

Egzamin klasyfikacyjny

Uznając, że uczeń powinien być nieklasyfikowany, nauczyciel nie musi „wnioskować o przeprowadzenie egzaminu”, gdyż zasady postępowania z uczniem nieklasyfikowanym określa ustawa o systemie oświaty. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Zaś uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej (art. 44k ust. 2 i 3 ustawy).

Małgorzata Celuch

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 40397 )
Array ( [docId] => 40397 )

Array ( [docId] => 40397 )