Ciąża uczennicy – obowiązki dyrektora szkoły

Data: 27-04-2015 r.

Otrzymanie informacji o ciąży uczennicy zobowiązuje dyrektora szkoły do podjęcia działań gwarantujących jej możliwość korzystania z przywilejów i pomocy niezbędnych di ukończenia edukacji. Obowiązki dyrektora szkoły są określone w ustawie o planowaniu rodziny – istotne jest, że niektóre zadania związane z pomocą uczennicy powinny być realizowane przez wszystkich nauczycieli.

Dyrektor szkoły do której uczęszcza uczennica w ciąży nie może utrudniać jej kontynuowania nauki – do jego kluczowych zadań w takiej sytuacji należy podjęcie takich działań, które umożliwią jej ukończenie edukacji. Podstawowe obowiązki dyrektora szkoły zostały wymienione w ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Sam dyrektor szkoły powinien wraz z radą pedagogiczną przygotować wytyczne dla nauczycieli pracujących z uczennicą.

Obowiązki dyrektora szkoły wobec ciężarnej uczennicy

Dyrektor szkoły jest zobowiązany do udzielenia uczennicy w ciąży urlopu oraz innej pomocy niezbędnej do ukończenia przez nią edukacji w taki sposób, aby w miarę możliwości nie powodować opóźnień w zaliczaniu przedmiotów. Ponadto dyrektor szkoły jest zobowiązany do wyznaczenia dodatkowego terminu egzaminy, jeżeli poród lub połóg powoduje niemożliwość zaliczenia w terminie egzaminów ważnych dla ciągłości nauki. Nowy termin ma być dogodny dla kobiety (art. 2 ust. 3 ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży).

Dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnienia uczennicy bezpiecznych warunków

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37052 )
Array ( [docId] => 37052 )

Array ( [docId] => 37052 )