Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla agresywnego przedszkolaka

Data: 13-04-2015 r.

Dziecku przejawiającemu zachowania agresywne może być potrzebna pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zapewnia dyrektor przedszkola. Informację o potrzebach ucznia powinien uzyskać od nauczycieli – prawo oświatowe przewiduje dla nauczycieli obowiązek prowadzenia obserwacji dzieci i informowania dyrektora przedszkola o płynących z niej wnioskach.

Agresywne zachowanie dziecka uczęszczającego do przedszkola może stanowić o zaburzeniach utrudniających jego społeczne funkcjonowanie, dlatego ani nauczyciele ani dyrektor przedszkola nie mogą bagatelizować jakichkolwiek przejawów agresji. Bardzo prawdopodobne, że dziecku oraz jego rodzicom potrzebna jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna za organizację której odpowiada dyrektor przedszkola.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dziecka

 

Rozporządzenie w sprawie w zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach przewiduje dla nauczycieli obowiązek rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów. W przypadku stwierdzenia agresywnego zachowania i uznania, że dziecku potrzebna jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, nauczyciel informuje o problemach dyrektora przedszkola odpowiedzialnego za organizację pomocy w placówce. Pomoc jest udzielana przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów wykonujących w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (§ 5 ust. 1  i ust. 2, § 19 ust. 2 i ust. 4rozporządzenie w zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach). W przypadku problemów wychowawczych dotyczących dziecka agresywnego, dla nauczycieli bardzo istotna będzie także współpraca z rodzicami.

Na etapie organizacji wsparcia do kluczowych zadań przewidzianych dla nauczycieli udzielających pomocy zalicza się ustalenie zakresu, w  jakim dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej, określenie zalecanych form, sposobów oraz okresu jej udzielania oraz opracowanie planu działań wspierających.

Dyrektor przedszkola ma obowiązek informowania rodziców

Informacje o ustalonych formach, sposobach, okresie i wymiarze godzin udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie są zarezerwowane dla nauczycieli pracujących z dzieckiem. Należy przekazać je do dyrektora przedszkola, który niezwłocznie, w formie pisemnej, przekazuje je rodzicom lub opiekunom (§ 22 ust. 2rozporządzenie w sprawie  zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach). Dyrektor przedszkola udziela wsparcia nauczycielom wykonującym zaplanowane działania.

Dyrektor przedszkola informuje rodziców nie tylko o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu, ale również włącza ich do działań ukierunkowanych na wspieranie osiągnięć rozwojowych oraz łagodzenia trudności, na jakie natrafiają.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36918 )
Array ( [docId] => 36918 )