Dyrektor szkoły nie może przyspieszyć terminu egzaminów poprawkowych

Data: 03-06-2015 r.

Terminy przeprowadzania egzaminów poprawkowych są regulowane przepisami prawa oświatowego, dlatego dyrektor szkoły nie może dowolnie ich ustalać.  Trzeba pamiętać, że w przypadku poprawek obowiązują jeszcze stare przepisy – nowości oświatowe, które wprowadza ustawa o systemie oświata wchodzą w życie we wrześniu 2015 roku.

Wyznaczony przez dyrektora szkoły termin egzaminu poprawkowego musi przypadać na ostatni tydzień ferii letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu – po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego. O wyznaczonym terminie dyrektor szkoły informuje ucznia do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, czyli przed zakończeniem roku szkolnego (§ 21 ust. 4 rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych).

Niestawienie się na egzamin w terminie

Jeżeli uczeń nie przystąpi do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie z przyczyn usprawiedliwionych, ma prawo do przystąpienia do niego w innym terminie. Dodatkowy termin będzie wyznaczony przez dyrektora szkoły – egzamin musi odbyć się najpóźniej do końca września a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu – nie później niż do końca marca (§ 21 ust. 8rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych).

Od września nowości oświatowe

Rozporządzenie na podstawie którego dyrektor szkoły wyznacza terminy egzaminów poprawkowych zostanie zastąpione nowymi przepisami. Nowości oświatowe nie weszły jeszcze w życie – do końca roku szkolnego obowiązują jednak stare przepisy (art. 23. ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw). W praktyce oznacza to, że aktualnie dyrektor szkoły stosuje przepisy uchylonego rozporządzenia.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 37258 )
Array ( [docId] => 37258 )

Array ( [docId] => 37258 )