Do 30 września czas na porozumienie w sprawie programu wychowawczego

Data: 29-08-2013 r.

Rada rodziców ma czas do 30 września na uzyskanie porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego szkoły lub programu profilaktyki. Jeśli do tego nie dojdzie, programy te ustali dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

Programy wychowawczy i profilaktyki ustalone przez dyrektora szkoły obowiązują do czasu ich uchwalenia przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

Opracowania programu wychowawczego można dokonać w 8 krokach:

Krok 1

Diagnoza potrzeb, czyli ustalenie wartości ważnych dla całej społeczności szkolnej. W tym celu można przeprowadzić anonimowe ankiety, ale ważne jest też zebranie i usystematyzowanie codziennych obserwacji nauczycieli: podczas lekcji, przerw, wycieczek, rozmów z rodzicami.

Krok 2

Analiza sytuacji wychowawczej szkoły uwzględniająca sukcesy i porażki wychowawcze oraz zasoby szkoły w dziedzinie wychowania, zarówno w kwestii bazy jak i zasobów ludzkich. Należy sprawdzić czy szkoła ma możliwość wykorzystania doświadczeń nauczycieli.

Krok 3

Wyznaczenie celów zgodnych z podstawą programową, spójnych z programami nauczania, aktami prawnymi, priorytetami obowiązującymi w oświacie oraz krajowymi programami dotyczącymi rozwiązywania problemów dzieci, przeciwdziałania złym nawykom.

Krok 4

Stworzenie wizerunku absolwenta szkoły - wzorca, jaki szkoła osiągnąć.

Krok 5

Sformułowanie zadań z uwzględnieniem: przyczyn niepowodzeń wychowawczych mających miejsce w szkole i wyników diagnozy potrzeb. Przy planowaniu zadań należy uwzględnić kalendarz świąt, planowanych wydarzeń oraz uroczystości szkolnych, obyczajów i tradycji środowiska lokalnego.

Krok 6

Ustalenie planu działań z uwzględnieniem osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań oraz zasad ich ewaluacji.

Krok 7

Opracowanie szkolnego programu wychowawczego z uwzględnieniem celów i zadań, ustalonego planu działań.

Krok 8

Zatwierdzenie programu przez radę rodziców i radę pedagogiczną.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30062 )
Array ( [docId] => 30062 )

Array ( [docId] => 30062 )