Klasyfikację roczną uczniów nadzoruje dyrektor

Data: 26-05-2015 r.

Kontrola nad przestrzeganiem przez nauczycieli zasad opisanych w prawie oświatowym i statucie szkoły oraz nad terminowością poszczególnych czynności to zadania dyrektora związane z klasyfikacją roczną. Dyrektor szkoły może również zwrócić się do nauczyciela o uzasadnienie ustalonej przez niego oceny w sytuacji, gdy z wnioskiem w tej sprawie wystąpi uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie).

Procedura ustalania ocen musi być zgodna ze szkolnymi zasadami z uwzględnieniem określonych w szkole kryteriów oceniania. Wystawiając uczniom oceny, nauczyciel musi:

 • uwzględnić wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych (nauczyciele określili je na początku roku szkolnego) z zastosowaniem przedmiotowych kryteriów oceniania,
 • zastosować kryteria oceniania zachowania zapisane w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

Ustalanie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wymaga zasięgnięcia opinii:

 • nauczycieli,
 • uczniów danej klasy,
 • ocenianego ucznia .

W praktyce zasada zasięgania opinii nie zawsze jest przestrzegana, niektórzy wychowawcy twierdzą, że to oni odpowiadają za wystawiane oceny i wiedzą o swoich uczniach najwięcej. Jednak niezasięgnięcie opinii uczących, uczniów klasy oraz ucznia ocenianego to łamanie prawa.  

Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ani na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. Wyjątek stanowi sytuacja, w której rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

Małgorzata Celuch, wicedyrektor zespołu szkół, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 37213 )
Array ( [docId] => 37213 )

Array ( [docId] => 37213 )