Dyrektor szkoły specjalnej – nowe przepisy o organizowaniu zajęć

Data: 14-05-2013 r.

Weszło w życie rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełnić dyrektor szkoły i dyrektor przedszkola organizując zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym.

Nowe rozporządzenie jest odpowiedzią na postulaty środowiska oświatowego. Przede wszystkim doprecyzowani w nim przepisy na podstawie dyrektor szkoły i dyrektor przedszkola, do którego uczęszczają osoby z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, ma organizować zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

Dyrektor szkoły zapewnia pomoc na podstawie orzeczenia poradni

 

Dyrektor przedszkola obejmuje nią dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym ukończenia 3 lat, a pomoc będzie udzielana do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy lat 25. Rozporządzenie wyraźnie wskazuje, że dyrektor szkoły lub dyrektor przedszkola ma obowiązek objęcia zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi uczniów posiadających orzeczenie wydane przez poradnię, w której udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna (w tym poradnię specjalistyczną).

Uczestniczenie w zajęciach jest uznawane za spełnianie obowiązku szkolnego (§ 1 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim).

Rodzice wsparciem dla nauczycieli

Ustawodawca wskazuje, że zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze są organizowane przy współpracy z rodzicami. Rodzice mają być wsparciem dla nauczycieli zarówno w odniesieniu do zajęć zespołowych, jak również indywidualnych (§ rozporządzenia).

Dyrektor przedszkola musi pamiętać, że godzina zajęć trwa 60 minut. Uczeń musi uczestniczyć w 20 godzinach (nie więcej niż 6 dziennie) zajęć zespołowych i 10 godzinach zajęć indywidualnych (nie więcej niż 4 dziennie) w tygodniu (§ 10 rozporządzenia). Uregulowanie to będzie pomocne dla nauczycieli, ponieważ ułatwi dostosowanie zajęć do potrzeb i możliwości ucznia.

Opracowanie programu – zadanie dla nauczycieli

Zajęcia będą mogły być prowadzone przez więcej niż jednego nauczyciela. Ponadto w rozporządzeniu zaznacza się, że opracowanie programu zajęć dostosowanego do potrzeb ucznia jest obowiązkiem dla nauczycieli współpracujących z innymi specjalistami.

Zajęcia, które zapewnia dyrektor szkoły lub dyrektor przedszkola muszą być dostosowane do możliwości uczniów i obejmują:

  • naukę nawiązywania kontaktów,
  • kształtowanie sposoby komunikowania się z otoczeniem,
  • usprawnienie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki oraz wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej,
  • wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności,
  • rozwijanie zainteresowania otoczeniem i poznawania otoczenia, pojmowania zachodzących w nim zjawisk i kształtowanie zdolności do funkcjonowania w otoczeniu,
  • kształtowanie umiejętności współżycia w grupie,
  • naukę celowego działania.

Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30006 )
Array ( [docId] => 30006 )