Dyrektor szkoły specjalnej – nowe przepisy o organizowaniu zajęć

Data: 14-05-2013 r.

Weszło w życie rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełnić dyrektor szkoły i dyrektor przedszkola organizując zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym.

Nowe rozporządzenie jest odpowiedzią na postulaty środowiska oświatowego. Przede wszystkim doprecyzowani w nim przepisy na podstawie dyrektor szkoły i dyrektor przedszkola, do którego uczęszczają osoby z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, ma organizować zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

Dyrektor szkoły zapewnia pomoc na podstawie orzeczenia poradni

Dyrektor przedszkola obejmuje nią dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym ukończenia 3 lat, a pomoc będzie udzielana do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy lat 25. Rozporządzenie wyraźnie wskazuje, że dyrektor szkoły lub dyrektor przedszkola ma obowiązek objęcia zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi uczniów posiadających orzeczenie wydane przez poradnię, w której udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna (w tym poradnię specjalistyczną).

Uczestniczenie w zajęciach jest uznawane za spełnianie obowiązku szkolnego (§ 1 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim).

Rodzice wsparciem dla nauczycieli

Ustawodawca wskazuje, że zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze są organizowane przy współpracy z rodzicami. Rodzice mają być wsparciem dla nauczycieli zarówno w odniesieniu do zajęć zespołowych, jak również indywidualnych (§ rozporządzenia).

Dyrektor przedszkola musi pamiętać, że godzina zajęć trwa 60 minut. Uczeń musi uczestniczyć w 20 godzinach (nie więcej niż 6 dziennie) zajęć zespołowych i 10 godzinach zajęć indywidualnych (nie więcej niż 4 dziennie) w tygodniu (§ 10 rozporządzenia). Uregulowanie to będzie pomocne dla nauczycieli, ponieważ ułatwi dostosowanie zajęć do potrzeb i możliwości ucznia.

Opracowanie programu – zadanie dla nauczycieli

Zajęcia będą mogły być prowadzone przez więcej niż jednego nauczyciela. Ponadto w rozporządzeniu zaznacza się, że opracowanie programu zajęć dostosowanego do potrzeb ucznia jest obowiązkiem dla nauczycieli współpracujących z innymi specjalistami.

Zajęcia, które zapewnia dyrektor szkoły lub dyrektor przedszkola muszą być dostosowane do możliwości uczniów i obejmują:

 • naukę nawiązywania kontaktów,
 • kształtowanie sposoby komunikowania się z otoczeniem,
 • usprawnienie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki oraz wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej,
 • wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności,
 • rozwijanie zainteresowania otoczeniem i poznawania otoczenia, pojmowania zachodzących w nim zjawisk i kształtowanie zdolności do funkcjonowania w otoczeniu,
 • kształtowanie umiejętności współżycia w grupie,
 • naukę celowego działania.

Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30006 )
Array ( [docId] => 30006 )

Array ( [docId] => 30006 )