Dyrektor zażąda zaświadczenia z KRK od każdego, kto prowadzi zajęcia

Data: 11-01-2014 r.

Ustawa o systemie oświaty dopuszcza sytuację, w której dyrektor szkoły zatrudnia osobę bez przygotowania pedagogicznego. Nowości oświatowe sprawią, że od takich osób wymagane będzie przedstawienie zaświadczenia z KRK – od 18 stycznia nie będzie to obowiązek tylko dla nauczycieli.

18 stycznia wchodzą w życie nowości oświatowe. Poddana nowelizacji ustawa o systemie oświaty sprawia, że dyrektor szkoły zatrudniający osobę niebędącą nauczycielem poprosi kandydata o przedłożenie oświadczenia o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymóg niekaralności nie tylko dla nauczycieli

Dyrektor szkoły zatrudniający osobę niebędącą nauczycielem, ale posiadającą wiedzę merytoryczną do pełnienia tej funkcji, będzie wymagał przedłożenia zaświadczenia o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie. Oprócz tego ustawa o systemie oświaty nałoży obowiązek złożenia oświadczenia, iż w chwili zawierania stosunku pracy nie przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne ani postępowanie o ubezwłasnowolnienie. Odpowiednie zaświadczenia dla nauczycieli oraz innych osób są wydawane z Krajowego Rejestru Karnego.

Dyrektor szkoły może zatrudnić osobę niebędącą nauczycielem

Ustawa o systemie oświaty dopuszcza sytuację, w której dyrektor szkoły zatrudni na stanowisku nauczycielskim osobę, która nie posiada odpowiedniego przygotowania i nie spełnia wszystkich wymogów dotyczących kwalifikacji z katalogu stawianych przez Kartę Nauczyciela. Warunkiem jest uzyskanie zgody kuratora oświaty (art. 7 ust. 1a ustawa o systemie oświaty). Takie działania podejmuje się, kiedy nie jest możliwe zatrudnienie osoby posiadającej odpowiednią wiedzę merytoryczną, posiadającą jednocześnie przygotowanie do pracy nauczyciela. Zdarza się to np. w szkołach zawodowych, gdzie brakuje nauczycieli szkół przedmiotów zawodowych.

Nowości oświatowe dla bezpieczeństwa uczniów

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33391 )
Array ( [docId] => 33391 )