Egzamin gimnazjalny – terminy w roku szkolnym 2012/2013

Data: 08-04-2013 r.

Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest na terenie całego kraju w tych samych dniach i o tej samej godzinie. Wszyscy uczniowie przystępujący do egzaminu mają jednakowe arkusze egzaminacyjne. Organizacją egzaminu gimnazjalnego zajmuje się Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne.

Terminarz egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013:

Część humanistyczna – 23 kwietnia (wtorek)

 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9.00
 • z zakresu języka polskiego – godz. 11.00

Część matematyczno-przyrodnicza – 24 kwietnia (środa)

 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9.00
 • z zakresu matematyki – godz. 11.00

Język obcy nowożytny – 25 kwietnia (czwartek)

 • na poziomie podstawowym – godz. 9.00
 • na poziomie rozszerzonym – godz. 11.00

Dodatkowy egzamin gimnazjalny – zasady przystąpienia

Dla uczniów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogli przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w ustalonym terminie w kwietniu, a także dla tych, którzy wtedy przystąpili, ale przerwali egzamin lub im go unieważniono, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyznacza dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

Terminy dodatkowego egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2012/2013

Część humanistyczna – 3 czerwca (poniedziałek)

 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9.00
 • z zakresu języka polskiego – godz. 11.00

Część matematyczno-przyrodnicza – 4 czerwca (wtorek)

 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
 • z zakresu matematyki – godz. 11.00

Język obcy nowożytny – 5 czerwca (środa)

 • na poziomie podstawowym – godz. 9.00
 • na poziomie rozszerzonym – godz. 11.00

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. 2007 r. nr 83, poz. 562, ze zm.).
 • Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2012/2013.
 • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2012/2013 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym).

Małgorzata Celuch, nauczycielka matematyki i informatyki, wicedyrektor w zespole szkół


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29972 )
Array ( [docId] => 29972 )