Egzamin gimnazjalny – terminy w roku szkolnym 2012/2013

Data: 08-04-2013 r.

Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest na terenie całego kraju w tych samych dniach i o tej samej godzinie. Wszyscy uczniowie przystępujący do egzaminu mają jednakowe arkusze egzaminacyjne. Organizacją egzaminu gimnazjalnego zajmuje się Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne.

Terminarz egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013:

Część humanistyczna – 23 kwietnia (wtorek)

 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9.00
 • z zakresu języka polskiego – godz. 11.00

Część matematyczno-przyrodnicza – 24 kwietnia (środa)

 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9.00
 • z zakresu matematyki – godz. 11.00

Język obcy nowożytny – 25 kwietnia (czwartek)

 • na poziomie podstawowym – godz. 9.00
 • na poziomie rozszerzonym – godz. 11.00

Dodatkowy egzamin gimnazjalny – zasady przystąpienia

Dla uczniów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogli przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w ustalonym terminie w kwietniu, a także dla tych, którzy wtedy przystąpili, ale przerwali egzamin lub im go unieważniono, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyznacza dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

Terminy dodatkowego egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2012/2013

Część humanistyczna – 3 czerwca (poniedziałek)

 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9.00
 • z zakresu języka polskiego – godz. 11.00

Część matematyczno-przyrodnicza – 4 czerwca (wtorek)

 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
 • z zakresu matematyki – godz. 11.00

Język obcy nowożytny – 5 czerwca (środa)

 • na poziomie podstawowym – godz. 9.00
 • na poziomie rozszerzonym – godz. 11.00

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. 2007 r. nr 83, poz. 562, ze zm.).
 • Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2012/2013.
 • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2012/2013 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym).

Małgorzata Celuch, nauczycielka matematyki i informatyki, wicedyrektor w zespole szkół


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 29972 )
Array ( [docId] => 29972 )

Array ( [docId] => 29972 )