Erasmus Plus – nowy program adresowany także do uczniów i nauczycieli

Data: 24-01-2014 r.

Parlament Europejski powołał program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014–2020 - Erasmus Plus. Z nowego programu będą mogli korzystać nie tylko studenci, ale także: uczniowie i nauczyciele kształcenia ogólnego i zawodowego, trenerzy, pracownicy młodzieżowi i wolontariusze, a także instytucje edukacyjne, organizacje pozarządowe, młodzieżowe i sportowe.

Głównym celem programu Erasmus Plus jest wspieranie walki z bezrobociem wśród młodzieży i osób o niskich kwalifikacjach zawodowych. Przyznane dofinansowanie ze środków unijnych ma być przeznaczane na ich kształcenie i aktywizację społeczną. Narodową Agencją nowego programu została Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, a tak zwaną Władzę Krajową w programie stanowią Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Pieniądze z Erasmus Plus mają wspierać reformy polityki edukacyjnej

O środki z programu będzie się można ubiegać na działania w zakresie kształcenia, szkolenia, współpracy młodzieży i rozwój sportu. Erasmus Plus został podzielony na trzy akcje (ang. Key Actions), które dotyczą:

  • mobilności edukacyjnej,
  • współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk oraz
  • wsparcia reform polityki edukacyjnej.

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy koniecznie zapoznać się z przewodnikiem po programie. Zwiera on zasady realizacji projektów w poszczególnych akcjach i reguły finansowania, w tym wysokość środków, jakie można uzyskać na konkretne działania.

Można już składać wnioski w programie Erasmus Plus

Wnioski o fundusze w programie Erasmus Plus będzie można składać online po uprzednim zarejestrowaniu organizacji/instytucji wnioskującej i nadaniu jej tzw. numeru PIC. Osoby indywidualne nie mogą wnioskować o fundusze. Wszystkie wnioski (z wyjątkiem wniosków w obszarze sportu, programu Jean Monnet, sojuszy na rzecz wiedzy oraz sojuszy na rzecz umiejętności) będą trafiać do Narodowej Agencji Programu Erasmus Plus (Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji).

Komisja Europejska prowadzi jeszcze intensywne prace nad systemem aplikowania o środki w ramach programu. Zainteresowane instytucje mogą pod adresem zapoznać się z roboczymi propozycjami formularzy aplikacyjnych dostępnych na stronie Komisji Europejskiej.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 33397 )
Array ( [docId] => 33397 )

Array ( [docId] => 33397 )