Wsparcie uczniów w przygotowaniach do matury

Data: 18-01-2014 r.

Ferie to dla uczniów klas maturalnych ostatni odpoczynek przed egzaminem maturalnym. Po ich zakończeniu dla uczniów i nauczycieli rozpocznie się trudny okres intensywnej nauki. Zadaniem dla nauczycieli i dyrektora szkoły jest nie tylko przekazanie wiedzy merytorycznej, ale także wskazanie, jak się uczyć, aby nauka była efektywna.

Wielu nauczycieli nie przywiązuje wagi do tego, w jaki sposób uczniowie przygotowują się do sprawdzianów i egzaminów. Nie mają oni świadomości, że umiejętność uczenia się wpisuje się w katalog kompetencji kluczowych, które w największym stopniu powinny być rozwijane na etapie nauki szkolnej. Wspieranie każdego ucznia w rozwoju stanowi jeden z podstawowych obowiązków, które dla nauczycieli przewiduje Karta Nauczyciela.

Nauczyciele powinni pomagać młodzieży w przygotowaniach do egzaminu

Dla nauczycieli prowadzących przedmioty z których uczniowie będą zdawali maturę ważne powinno być nie tylko zrealizowanie programu nauczania i przekazanie wiedzy merytorycznej, ale także wskazanie, jak pracować w domu, aby zdobytą wiedzę wykorzystać podczas egzaminu. C

zasami warto poświęcić część lekcji na przekazanie uczniom wiedzy na temat odpowiedniej organizacji uczenia się oraz tego, jakie warunki muszą być spełnione, aby możliwe było utrwalanie przyswajanych informacji. Poniżej zamieszczono wskazówki dla nauczycieli – o czym powinni przypomnieć uczniom. Nauka będzie efektywna, jeżeli zadbają o:

  • zdrowie i wypoczynek – odpowiednia ilość snu oraz zdrowe odżywianie będą odpowiednio stymulowały proces zapamiętywania,

  • regularne, zaplanowane powtórki – zdobywana wiedza wymaga regularnego utrwalania, częste i regularne powtórki zagwarantują, że informacje zostaną zapamiętane na długo,

  • radzenie sobie ze stresem – umiejętność panowania nad silnymi emocjami przyda się na egzaminie, kiedy stres może doprowadzić do powstania „blokady”, uczeń mimo iż posiada wiedzę, nie jest w stanie skupić się i jej przekazać.

W ramach zajęć można zapoznać uczniów z informacjami na temat efektywnego uczenia się, wskazać przykłady tworzenia skutecznych notatek oraz przeprowadzić kilka ćwiczeń relaksacyjnych. Wsparcie nauczycieli i dyrektora szkoły pozytywnie wpłynie na wyniki zdawanych w maju egzaminów.


Tagi: matura

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 33395 )
Array ( [docId] => 33395 )

Array ( [docId] => 33395 )