Godzin nauczania indywidualnego nie przydziela się na ferie szkolne

Autor: Agnieszka Kosiarz
Data: 17-10-2014 r.

Nauczanie indywidualne realizuje się tylko przez okres wskazany w orzeczeniu. Zajęcia z uczniem nauczanym indywidualne prowadzone są wyłącznie w dniach nauki szkolnej. Nie prowadzi się zatem takich zajęć w okresie ferii, czyli nie powinny być przydzielane takie godziny na ten okres.

Orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego wydawane są na czas określony wskazany w zaświadczeniu o stanie zdrowia dziecka, nie krótszy jednak niż 30 dni. Natomiast zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka wydaje lekarz na okres, w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, nie krótszy jednak niż 30 dni.

Zwyczajowo zatem poradnie wystawiają orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego do końca zajęć szkolnych bowiem uczniowie w okresie ferii letnich nie uczęszczają do szkoły. Również na taki okres przydzielane są przez organ prowadzący godziny na zajęcia indywidualne. Dyrektor nie powinien zatem przydzielać nauczycielom godzin nauczania indywidualnego na okres ferii szkolnych, kiedy w szkole odbywają się zajęcia.

Powinien także zwrócić uwagę na to, aby możliwe było cofnięcie przydzielonych godzin np. gdy stan zdrowia ucznia będzie umożliwiał jego wcześniejszy powrót do szkoły. Nie należy zatem zakładać, iż nauczyciel realizujący nauczanie indywidualne będzie miał możliwość realizacji danego pensum (jeśli uzupełnia pensum godzinami nauczania indywidualnego) przez cały okres prowadzenia zajęć w szkole.

Przydzielając nauczycielowi nauczanie indywidualne w ramach uzupełnienia etatu należy uwzględniać również nieprzewidziane przypadki zaprzestania realizacji takich zajęć w trakcie roku szkolnego z różnych przyczyn.

Agnieszka Kosiarz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 35890 )
Array ( [docId] => 35890 )

Array ( [docId] => 35890 )