Nauczyciel WF powinien oceniać wysiłek i postępy uczniów

Data: 30-09-2014 r.

Dyrektor szkoły powinien dbać, aby każdy zatrudniany nauczyciel wychowania fizycznego swoją pracą zachęcał uczniów do aktywności fizycznej. Zalecane są szkolenia doskonalące dla nauczycieli, dzięki którym nabędą oni umiejętności właściwego organizowania zajęć i oceniania uczniów.

Niechęć uczniów do zajęć sportowych organizowanych w szkole często wynika z niewłaściwego systemu oceniania, jaki stosuje nauczyciel wychowania fizycznego. Dla nauczycieli najważniejsze nie powinny być same umiejętności i sprawność, ale zaangażowanie, wysiłek i postępy dzieci i młodzieży. Od właściwego podejścia do uczniów uzależniona jest ich chęć uczestniczenia w zajęciach, dlatego dyrektor szkoły powinien dbać o podnoszenie i rozwijanie kompetencji nauczycieli wychowania fizycznego.

Zasady oceniania, które stosuje nauczyciel wychowania fizycznego

 

Zasady oceniania uczniów z wychowania fizycznego muszą być szczegółowo określone w wewnątrzszkolnym systemie oceniania, który jest dostępny dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Dyrektor szkoły powinien zadbać o to, aby system oceniania umożliwiał wszystkim uczniom osiąganie sukcesów, co będzie motywowało ich do wysiłku i zwiększania poziomu aktywności fizycznej.

Oceniając uczniów nauczyciel wychowania fizycznego powinien brać pod uwagę przede wszystkim wysiłek i zaangażowanie. Oprócz tego ocena powinna być uzależniona od postępów uczniów – ocenie podlegają więc nie tyle sprawność i umiejętności, co progres.

Doskonalenie dla nauczycieli wychowania fizycznego

Niechęć uczniów do uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego często jest związana z niewłaściwą organizacją zajęć i brakiem możliwości wykazania się posiadanymi umiejętnościami. Dyrektor szkoły powinien umożliwić nauczycielom udział w szkoleniach dla nauczycieli. Dzięki doskonaleniu zawodowemu nauczyciel wychowania fizycznego może dowiedzieć się, jak w jaki sposób organizacja zajęć wpływa na motywację uczniów oraz jak prowadzić lekcję, aby wszyscy uczniowie mieli możliwość wykazania się indywidualnymi zdolnościami.

Źródło:

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Minister Edukacji Narodowej z 9 września 2014 r. (ZEW/50/4/2014/ZA).

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35792 )
Array ( [docId] => 35792 )