Minimalne wymagania edukacyjne dla ucznia z indywidualnym programem nauki

Autor: Bożena Winczewska
Data: 08-10-2014 r.

Wymagania edukacyjne dla ucznia, który realizuje indywidualny tok nauki, z żadnego przedmiotu nie mogą być niższe od tych, które przewiduje podstawa programowa.

Uczniowi, który uzyskał zgodę na indywidualny tok nauki ze względu na uzdolnienia w jakiejś dziedzinie, np. sportowe, i jednocześnie ma trudności w innej dziedzinie, np. matematyce, należy dostosować wymagania edukacyjne z matematyki do indywidualnych potrzeb i możliwości, ale nie mogą być one niższe niż podstawa programowa.

 

W przypadku indywidualnego programu nauki, tak samo jak i indywidualnego toku nauki indywidualny program nauki dla danego ucznia nie może mieć mniejszych wymagań edukacyjnych niż wynikające ze szkolnego zestawu programów nauczania ustalonego dla danej klasy. Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych, np. sportowych, nie jest w stanie sprostać wymaganiom z zajęć edukacyjnych innych niż wybrane w indywidualnym programie nauki czy indywidualnym toku nauki, to nauczyciel prowadzący zajęcia może - na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela uczącego ucznia, w tym nauczyciela opiekuna ucznia - dostosować wymagania edukacyjne z tych zajęć do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia , ale z zachowaniem wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.

Bożena Winczewska, specjalista prawa oświatowego, wieloletni wizytator kuratorium

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35832 )
Array ( [docId] => 35832 )