Język obcy w przedszkolu – dla wszystkich dzieci i bez określonej liczby godzin tygodniowo

Autor: Wysocka Marta
Data: 30-01-2018 r.

Od 1 września 2017 r. przygotowaniem do nauki języka obcego nowożytnego objęte powinny być wszystkie dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym – wiek dziecka nie ma znaczenia. Przypominamy również, że przepisy nie określają czasu trwania zajęć językowych. Upewnij się, że nauczyciele odpowiednio realizują obowiązek przygotowania dzieci do nauki języka obcego nowożytnego.

W zajęciach przygotowujących do nauki języka obcego nowożytnego powinny uczestniczyć wszystkie dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym, a zatem także dzieci 3- i 4-letnie. Obowiązująca od 1 września 2017 r. podstawa programowa wychowania przedszkolnego nie wskazuje bowiem, że w takich zajęciach miałyby uczestniczyć tylko dzieci z którejś grupy wiekowej.

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego.

 

W przypadku realizacji zajęć w zakresie przygotowania do posługiwania się językiem obcym, nie określa się dokładnego wymiaru godzin, jaki należy zrealizować. Przygotowanie do posługiwania się językiem obcym nowożytnym musi jednak odbywać się w czasie przeznaczonym na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszym niż 5 godzin dziennie.

Zgodnie z nową podstawą programową, przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy.

Należy stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego. Może to zostać zrealizowane m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym, włączanie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek oraz materiałów audiowizualnych w języku obcym.

Nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi powinien wykorzystać naturalne sytuacje wynikające ze swobodnej zabawy dzieci, aby powtórzyć lub zastosować w dalszej zabawie poznane przez dzieci słowa lub zwroty.

Organizowanie zajęć przygotowujących do nauki języka obcego nowożytnego tylko dla wybranych grup wiekowych jest nieprawidłowe.

 

Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40856 )
Array ( [docId] => 40856 )