Spełnianie obowiązku szkolnego kontroluje dyrektor szkoły obwodowej

Autor: Bożena Winczewska
Data: 05-12-2014 r.

W przypadku niespełniania obowiązku szkolnego przez ucznia dyrektor szkoły obwodowej, w której dziecko mieszka, występuje z wnioskiem do gminy o wszczęcie egzekucji. Rodzicom ucznia grozi grzywna.

Kontrolowanie i egzekwowanie spełniania obowiązku szkolnego to zadanie dyrektorów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, w obwodzie których dzieci mieszkają. Dokumentem rejestrującym spełnianie tego obowiązku jest księga ewidencji.

 

Zanim jednak dyrektor szkoły, w obwodzie której uczeń mieszka, rozpocznie procedurę egzekucyjną, dyrektor szkoły macierzystej musi powiadomić go o niespełnieniu obowiązku szkolnego przez swojego ucznia.

Przykład:

Uczeń z autyzmem uczęszczający do gimnazjum specjalnego nie realizuje obowiązku szkolnego. W świetle ustawy o systemie oświaty obowiązek szkolny egzekwuje dyrektor szkoły obwodowej, w której uczeń mieszka, a nie szkoły specjalnej (macierzystej).

Jeśli podjęte działania i rozmowy z rodzicami nie dały oczekiwanego efektu, dyrektor szkoły:

Krok 1: Wystosowuje do rodziców upomnienie.
Krok 2:
Wystawia tytuł wykonawczy.
Krok 3:
Występuje z wnioskiem do gminy o wszczęcie egzekucji.

Wniosek oraz tytuł wykonawczy z załączonym dowodem doręczenia upomnienia składa w organie egzekucyjnym, którym jest właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego. Rodzicom grozi grzywna do 10 000 zł.

Bożena Winczewska, specjalista prawa oświatowego, wieloletni wizytator kuratorium

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36152 )
Array ( [docId] => 36152 )