Klasyfikacja roczna: Ucznia można promować tylko do klasy programowo wyższej

Data: 11-06-2013 r.

Zbliża się czas rocznej klasyfikacji uczniów. Zasady klasyfikacji i promowania szczegółowo opisane są w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. Ogólne wytyczne znają wszyscy. Warto jednak zastanowić się nad sytuacjami, które w praktyce rodzą wiele wątpliwości. Jedną z nich jest problem, czy bardzo zdolny uczeń np. kl. I szkoły podstawowej może zostać promowany od razu do kl. III?

Ucznia np. klasy pierwszej można promować w ciągu roku szkolnego tylko do klasy programowo wyższej, a zatem do klasy drugiej. Uczeń może uzyskać taką promocję, jeśli spełnione zostaną następujące warunki (§ 20 ust. 2 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r.):

 1. do dyrektora szkoły zostanie złożony wniosek w sprawie promowania ucznia do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego przez rodziców lub wychowawcę klasy,

 2. rodzice ucznia lub wychowawca klasy (w zależności od tego kto złoży wniosek), wyrażą zgodę na promocję śródroczną,

 3. rada pedagogiczna postanowi o promowaniu ucznia do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego.

Każdy uczeń klas I-III otrzymuje promocję do klasy wyższej

Uczniowie klasyfikowani są w wyniku podsumowania ich osiągnięć edukacyjnych i zachowania - okresowo i w danym roku szkolnym. Uczniowie klasy I-III szkoły podstawowej zawsze otrzymują promocję do klasy programowo wyższej. Ich śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisującymi poziom opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazującymi potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia.

Uczniowie szczególnie zdolni

Jeśli uczeń radzi sobie w szkole lepiej niż jego rówieśnicy i jest uzdolniony, istnieje możliwość promowania go do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego. Przepisy wskazują taką możliwość w stosunku do uczniów klasy I i II szkoły podstawowej (§ 20 ust. 2 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r.). Zgodnie z nimi rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego:

 1. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów),

 2. po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30022 )
Array ( [docId] => 30022 )

Array ( [docId] => 30022 )