Kontynuowanie nauki przez dziecko za granicą – jakich formalności należy dokonać

Data: 12-07-2016 r.

Przeprowadzka rodziców z dzieckiem za granicę wiąże się z dokonaniem w szkole, w której aktualnie uczeń się uczy, kilku formalności. Sprawdź, o jakie formalności chodzi!

Obowiązki rodziców

Przepisy oświatowe nie zobowiązują rodziców do przesłania dokumentów świadczących o realizowaniu przez dziecko obowiązku szkolnego poza granicami kraju. Jednak rodzice wyjeżdżający z dzieckiem w trakcie roku szkolnego za granicę powinni:

  • zapewnić dziecku możliwość kontynuowania nauki za granicą,
  • poinformować dyrektora szkoły o wyjeździe, aby uniknąć konsekwencji prawnych wynikających z nieposyłania dziecka do szkoły (dotyczy ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum),
  • informować, w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego za granicą.

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

  • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
  • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
  • zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć,
  • informowania, w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego za granicą.

O niespełnianiu obowiązku szkolnego za granicą odnotowuje się w księdze ewidencji

W sytuacji gdy szkoła nie została powiadomiona o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego, fakt ten powinien być odnotowywany w księdze ewidencji. Niedopełnienie obowiązku powiadomienia dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku o realizacji obowiązku szkolnego za granicą podlega tym samym sankcjom, co niespełnienie obowiązku szkolnego. Dyrektor może wystąpić do gminy z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Poza przekazaniem w wyznaczonym terminie informacji o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego za granicą przepisy nie zobowiązują rodziców do przesłania dokumentów potwierdzających ten fakt. 

Bożena Winczewska, specjalista prawa oświatowego, wieloletni wizytator kuratorium

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39207 )
Array ( [docId] => 39207 )

Array ( [docId] => 39207 )