Zatrudnienie nauczyciela dla ucznia z zespołem Aspergera – tylko jeżeli dziecko posiada odpowiednie orzeczenie

Autor: Marzanna Czarnocka
Data: 11-07-2016 r.

Przepisy uzależniają obowiązek zatrudnienia w przedszkolu nauczyciela wspomagającego dla dziecka z zespołem Aspergera od rodzaju placówki oraz zaleceń w orzeczeniu wydanym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Jeżeli w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego dla ucznia z zespołem Aspergera zawarto zalecenie dotyczące zatrudnienia nauczyciela wspomagającego, to dyrektor jest zobowiązany zrealizować takie zalecenie. Nie zawsze dyrektor przedszkola musi zatrudnić dodatkowego nauczyciela – w niektórych przypadkach może być to inna osoba.

 

Jeżeli takiego zalecenia nie określono wprost w orzeczeniu, to w przedszkolach ogólnodostępnych przepisy pozostawiają dyrektorowi wybór kogo, w jakim wymiarze i na jakie stanowisko zatrudni, aby zapewnić zalecane w orzeczeniu warunki kształcenia i formy wsparcia dziecka. Może to być nauczyciel wspomagający, specjalista lub pomoc nauczyciela. Prawo w tym zakresie zobowiązuje dyrektora do zatrudnienia na jedno z tych stanowisk.

Dyrektor nie musi zatrudniać nauczyciela wspomagającego, jeśli nie uzasadniają tego potrzeby dziecka. Musi jednak zatrudnić odpowiedniego specjalistę (nauczyciela z odpowiednim przygotowaniem) do organizacji zajęć rewalidacyjnych i zalecanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Nauczyciel musi posiadać kwalifikacje do pracy z uczniem z Aspergerem

W przypadku potrzeby zatrudnienia dodatkowo nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne powinien to być nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej. Pomocne w nauczaniu lub prowadzeniu zajęć z uczniami z autyzmem lub zespołem Aspergera może być ukończenie formy kształcenia, w której programie były realizowane treści z zakresu nauczania i wychowania uczniów z autyzmem (studia wyższe, podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39202 )
Array ( [docId] => 39202 )