Podsumowanie debaty oświatowej – 10 najważniejszych zmian

Autor: Wysocka Marta
Data: 28-06-2016 r.

Minister Edukacji Narodowej podsumowała ogólnopolską debatę oświatową, podczas której wskazała kierunki zmian w oświacie. Najważniejsze dotyczą wprowadzania nowej struktury nauczania. Oprócz tego planowane są zmiany dotyczące m.in. stopni awansu zawodowego, oceny pracy nauczyciela czy nadzoru pedagogicznego.

 

Obszar

Zmiany

 1.  

Struktura nauczania

 • przywrócenie 8-letniej szkoły podstawowej:

-       4 letnia edukacja wczesnoszkolna

-       4 letnia edukacja na poziomie gimnazjalnym

 • po ukończeniu szkoły podstawowej uczeń wybierze:

-       4-letnie liceum,

-       5-letnie technikum.

-       dwuetapową szkołę branżową, która zastąpi szkoły zawodowe, nauka w tej szkole będzie się odbywać w systemie 3-letnim pierwszego stopnia i 2-letnim drugiego stopnia, na każdym etapie nauki w szkole branżowej będzie można podjąć pracę.

 1.  

Awans zawodowy nauczyciela

 • wprowadzenie nowego stopnia awansu zawodowego – nauczyciela specjalisty,
 • wydłużenie stażu nauczyciela o rok,
 • indywidualizacja pracy nauczyciela, która będzie zależeć od jakości pracy,
 • uwzględnienie udziału  doradcy metodycznego w procedurach awansu  zawodowego
 • określenie statusu nauczyciela polonijnego
 1.  

Ocena pracy nauczyciela

 • ocena pracy nauczyciela ma być powiązana z awansem zawodowym i będzie obowiązkowa,
 • rozszerzenie obecnej trzystopniowej skali o oceny o ocenę zadowalającą i szczególnie wyróżniającą,
 1.  

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

 • obowiązkowe wyodrębnienie środków na doskonalenie
 • nauczycieli, w  tym organizacji  doradztwa metodycznego, w wysokości 1% planowanych rocznych środków  na  wynagrodzenia osobowe
 • nauczycieli
 • obowiązek  przekazywania 20% z ogólnej puli środków wyodrębnianych  na doskonalenie zawodowe nauczycieli w celu organizacji doradztwa metodycznego  na  terenie  województwa,  przez organy prowadzące  szkoły
 • podjęcie działań służących koordynacji doradztwa metodycznego
 • obowiązkowa akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli
 1.  

Organizacja nadzoru pedagogicznego

 • ograniczenie ewaluacji zewnętrznych całościowych
 • ograniczenie zakresu ewaluacji zewnętrznych problemowych
 • zmniejszenie o ok. 25% liczby pytań w narzędziach badawczych wykorzystywanych podczas  badania ewaluacyjnego w szkołach  i placówkach
 • zmiana kształtu raportów z ewaluacji zewnętrznych przekazywanych dyrektorom szkół  i  placówek
 1.  

Finansowanie edukacji

 • objęcie subwencją dzieci sześcioletnich w szkołach w kwocie około 4.300 zł,
 • dofinansowanie małych szkół,
 • zwiększenie wysokości dodatku dla nauczycieli wychowawców,
 • uzależnienie subwencji szkolnictwa branżowego od zapotrzebowania rynku  pracy
 • dążenie do likwidacji obowiązku rozliczania średniego wynagrodzenia na każdym stopniu awansu zawodowego
 1.  

Program „Aktywne Tablice”

 • każda klasa ma być wyposażona w tablice multimedialne,
 1.  

Spójność programu nauczania języków obcych

 • stworzenie spójnego programu nauczania języków obcych, tak aby uczeń na rozpoczynając kolejny etap edukacyjny kontynuował naukę tego samego języka obcego,
 1.  

Miejsce historii w szkole

 • zwiększenie liczby godzin historii,
 • wprowadzenie korelacji przedmiotowej pomiędzy historią, językiem polskim, a wiedzą o społeczeństwie
 • organizacja większej liczby wycieczek do miejsc historycznych,
 1.  

Rozwój czytelnictwa

 

Projekt ustawy mówiący o ustroju szkolnym ma zostać przedstawiony jesienią 2016 r.

Źródło:

 • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).
Opracowanie: Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39161 )
Array ( [docId] => 39161 )