MEN chce, aby dyrektor przedszkola mógł przyjmować dwulatki

Autor: Wysocka Marta
Data: 13-07-2015 r.

Minister Edukacji Narodowej chce wprowadzić nowości oświatowe, dzięki którym już w przyszłym roku dyrektor przedszkola będzie mógł przyjmować do placówki dzieci dwuletnie. Obecnie ustawa o systemie oświaty przewiduje opiekę przedszkolną dla dzieci od trzeciego roku życia.

Obecnie ustawa o systemie oświaty wychowaniem przedszkolnym obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat (art. 14 ust. 1 ustawa o systemie oświaty). Nowości oświatowe zaproponowane przez Minister Edukacji Narodowej mają umożliwić uczęszczanie do placówek wychowania przedszkolnego również dwulatkom.

Dyrektor przedszkola nie odmówi przyjęcia dwulatka

Ustawa o systemie oświaty w aktualnym brzmieniu wskazuje, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło dwa i pół roku (art. 14 ust. 1b ustawa o systemie oświaty). Decyzja o tym, czy dziecko będzie uczęszczało do placówki należy jednak wyłącznie do dyrektora przedszkola.

Nowości oświatowe mają wprowadzić obowiązek przyjęcia dwulatka, jeżeli do placówki uczęszcza już jego starsze rodzeństwo, a w rejonie zamieszkania dziecka nie funkcjonuje żłobek. Ustawa o systemie oświaty odbierze zatem dyrektorowi przedszkola możliwość decydowania o przyjęcia dziecka spełniającego powyższe kryteria.

Przyjmując dwulatki dyrektor przedszkola uniknie zwolnień

Minister Edukacji Narodowej zapowiada, że dołoży starań, aby nowości oświatowe obowiązywały już od 2016 roku.

Źródło:

Komunikat MEN

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 37541 )
Array ( [docId] => 37541 )

Array ( [docId] => 37541 )