Nauczyciel Roku 2014 – kolejna edycja konkursu dla nauczycieli

Data: 24-07-2014 r.

Konkurs Nauczyciel Roku 2014 jest organizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Głos Nauczyciela – można zgłaszać do niego wszystkich wyróżniających się pedagogów. Zgłoszenia może dokonać dyrektor szkoły, inni nauczyciele, uczniowie i rodzice.

Konkurs dla nauczycieli jest organizowany po raz trzynasty. Jego uczestnikami powinni być nauczyciele z pasją, którzy odnoszą sukcesy nie tylko na płaszczyźnie dydaktycznej, ale również w pracy wychowawczej i opiekuńczej. Do konkursu należy zgłosić przede wszystkim tych nauczycieli, których dyrektor szkoły stawia za wzór zatrudnianych w placówce pedagogów.

Zgłoszenia dla nauczycieli do 19 września 2014 r.

 

Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 19 września 2014 r. (liczy się data stempla pocztowego). W tym terminie dyrektor szkoły lub inna osoba zgłaszająca nauczyciela musi przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy. Wymagane dane i informacje to:

Dane kandydata:

  • Imię i nazwisko,
  • Adres,
  • Miejsce pracy,
  • Stanowisko
  • Nr PESEL,
  • Kontakt (nr telefonu, adres e-mail).

Dane zgłaszającego:

  • Imię i nazwisko,
  • Status,
  • Kontakt (nr telefonu, adres e-mail).

Oprócz wskazania danych osobowych kandydata i zgłaszającego konieczne jest także uzasadnienie wniosku o przyznanie nagród dla nauczycieli. Konieczne jest wskazanie konkretnych sukcesów nauczyciela. Warto zwrócić w tym miejscu uwagę nie tylko na sukcesy odnoszone przez najzdolniejszych uczniów – dyrektor szkoły powinien wskazać także działania, dzięki którym nauczyciel pomógł uczniom najsłabszym i wymagającym wsparcia.

O poparcie nauczyciela można poprosić uczniów – nie tylko obecnych, ale również byłych, którzy potrafią wskazać, dlaczego rola wybranego nauczyciela była bardzo ważna w ich życiu.

Ogłoszenie wyników 13 października 2014 r.

Ogłoszenie wyników konkursu dla nauczycieli nastąpi 13 października 2014 r. podczas uroczystej gali, która odbędzie się w Zamku Królewskim. Oprócz nagród dla nauczycieli wyłonionych przez jury do grona laureatów przewidziane jest przyznanie znaku jakości „Szkoła na Medal” placówkom, w których uczą.

Źródło: komunikat MEN

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35403 )
Array ( [docId] => 35403 )