Nauczyciel wychowania fizycznego wsparciem dla ucznia z nadwagą

Data: 21-01-2014 r.

Nauczyciel wychowania fizycznego sam nie udzieli pomocy uczniowi z nadwagą lub otyłością. Udzielenie wsparcia to zadanie dla nauczycieli wszystkich przedmiotów, często przy wsparciu dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego. Nauczyciel wychowania fizycznego powinien natomiast pokazać, jak aktywność wpływa na poprawę komfortu życia.

Otyłość ucznia powinna być przedmiotem refleksji nie tylko dla nauczycieli wychowania fizycznego, ale również dla wychowawcy klasy oraz dla nauczycieli przedmiotów w ramach których możliwe jest wprowadzenie zagadnień związanych z obszarem zdrowego odżywania i zalet aktywności fizycznej. Prowadząc zajęcia należy promować zdrowy tryb życia, a jeżeli jest to możliwe, organizować spacery i międzyzajęciową gimnastykę relaksacyjną. Nauczyciel wychowania fizycznego powinien natomiast dążyć do takiego prowadzenia zajęć, aby ich przebieg był dostosowany do możliwości otyłego ucznia.

Proponowane formy zajęć dla nauczycieli pracujących z otyłym uczniem

Nauczyciel wychowania fizycznego nie ma możliwości całkowitego podporządkowania zajęć pod ucznia cierpiącego na nadwagę lub otyłość. Dla nauczycieli tego przedmiotu ważne powinno być nie tylko wymaganie od uczniów wysiłku, ale także ułatwienie im integracji i motywowanie do doskonalenia się w tym, co uczniowi z nadwagą wychodzi najlepiej.

Zalecane jest wprowadzanie do programu zajęć elementów zabaw ruchowych, a na pierwszych etapach edukacyjnych – unikanie zadań opierających się o rywalizację, w których dziecko z nadwagą może zająć gorsze miejsce, co zawsze wpływa na obniżenie poczucia własnej wartości.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 33396 )
Array ( [docId] => 33396 )

Array ( [docId] => 33396 )