Wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych

Data: 04-01-2014 r.

Dyrektor szkoły i nauczyciele odpowiadają za zapewnienie uczniowi niepełnosprawnemu warunków do optymalnego rozwoju. Dla nauczycieli często oznacza to stosowanie standardowych metod i form pracy. Dyrektor szkoły powinien zachęcać ich do sięgania po najnowsze osiągnięcia w zakresie dydaktyki.

Uczniowie niepełnosprawni często uczą się w szkołach ogólnodostępnych, co dla nauczycieli oznacza konieczność uczestniczenia w organizowaniu dla nich pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana we współpracy ze specjalistami z poradni może dawać doskonałe rezultaty, jeżeli nauczyciele zdecydują się na wdrażanie niestandardowych, nowoczesnych metod i form pracy z uczniem wymagającym wsparcia. Za jej organizację odpowiada dyrektor szkoły (§ 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach).

Zadaniem dla nauczycieli i specjalistów jest wybór takich rodzajów zajęć oraz metod i form pracy, które pozwolą uczniowi najlepiej się rozwijać. To szczególnie ważne w szkołach ogólnodostępnych, w których uczą się dzieci wykazujące specjalne potrzeby edukacyjne. Dyrektor szkoły powinien zadbać, aby niezależnie od udzielania uczniowi pomocy zalecanej przez poradnię, w której udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, nauczyciele stymulowali rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy ucznia.

Nowoczesne formy pracy – wskazówki dla nauczycieli

Nauczyciele przez których udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna korzystają z katalogu form wsparcia, na który wskazuje rozporządzenie. Tymczasem warto sięgać również po innowacyjne, wypracowane w ostatnich latach form i metod pracy, które mogą okazać się kluczowe dla rozwoju uczniów i dla nauczycieli, którzy z nimi pracują.

Biblioterapia – to metoda pomocna w szczególności dla nauczycieli, których pomoc psychologiczna zakłada wspieranie ucznia w radzeniu sobie z emocjami. W przypadku młodszych dzieci stosuje się bajkoterapię. Metoda polega na wykorzystaniu odpowiednio wykorzystanych materiałów czytelniczych, których poznanie pomaga znaleźć rozwiązanie różnych problemów poprzez identyfikację z bohaterem literackim czy dokonywanie oceny jego zachowań.

Muzykoterapia – ta metoda również doskonale sprawdza się w pracy z uczniami wykazującymi problemy emocjonalne. Polega ona na odziaływaniu dźwiękiem – albo poprzez samodzielne tworzenie muzyki, albo przez muzyczną relaksację i wizualizację.

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – pomaga uczniom rozwinąć świadomość własnego ciała, dlatego doskonale sprawdza się w pracy z osobami niepełnosprawnymi ruchowo. Metoda polega na poznawaniu ciała poprzez jego wyczuwanie oraz dzielenie przestrzeni z drugą osobą. Może być szczególnie pomocna dla nauczycieli pracującymi z uczniami o osłabionym kompetencjach poznawczych i społecznych.

Wskazane metody mogą być wykorzystywane przez wszystkich nauczycieli, zarówno w ramach realizowania programu nauczania danego przedmiotu, jak również w trakcie przerw relaksacyjnych czy podczas godziny wychowawczej. Praca z wykorzystaniem tych metod wesprze rozwój każdego ucznia, nie tylko tego o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 33388 )
Array ( [docId] => 33388 )

Array ( [docId] => 33388 )