Wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych

Data: 04-01-2014 r.

Dyrektor szkoły i nauczyciele odpowiadają za zapewnienie uczniowi niepełnosprawnemu warunków do optymalnego rozwoju. Dla nauczycieli często oznacza to stosowanie standardowych metod i form pracy. Dyrektor szkoły powinien zachęcać ich do sięgania po najnowsze osiągnięcia w zakresie dydaktyki.

Uczniowie niepełnosprawni często uczą się w szkołach ogólnodostępnych, co dla nauczycieli oznacza konieczność uczestniczenia w organizowaniu dla nich pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana we współpracy ze specjalistami z poradni może dawać doskonałe rezultaty, jeżeli nauczyciele zdecydują się na wdrażanie niestandardowych, nowoczesnych metod i form pracy z uczniem wymagającym wsparcia. Za jej organizację odpowiada dyrektor szkoły (§ 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach).

Zadaniem dla nauczycieli i specjalistów jest wybór takich rodzajów zajęć oraz metod i form pracy, które pozwolą uczniowi najlepiej się rozwijać. To szczególnie ważne w szkołach ogólnodostępnych, w których uczą się dzieci wykazujące specjalne potrzeby edukacyjne. Dyrektor szkoły powinien zadbać, aby niezależnie od udzielania uczniowi pomocy zalecanej przez poradnię, w której udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, nauczyciele stymulowali rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy ucznia.

 

Nowoczesne formy pracy – wskazówki dla nauczycieli

Nauczyciele przez których udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna korzystają z katalogu form wsparcia, na który wskazuje rozporządzenie. Tymczasem warto sięgać również po innowacyjne, wypracowane w ostatnich latach form i metod pracy, które mogą okazać się kluczowe dla rozwoju uczniów i dla nauczycieli, którzy z nimi pracują.

Biblioterapia – to metoda pomocna w szczególności dla nauczycieli, których pomoc psychologiczna zakłada wspieranie ucznia w radzeniu sobie z emocjami. W przypadku młodszych dzieci stosuje się bajkoterapię. Metoda polega na wykorzystaniu odpowiednio wykorzystanych materiałów czytelniczych, których poznanie pomaga znaleźć rozwiązanie różnych problemów poprzez identyfikację z bohaterem literackim czy dokonywanie oceny jego zachowań.

Muzykoterapia – ta metoda również doskonale sprawdza się w pracy z uczniami wykazującymi problemy emocjonalne. Polega ona na odziaływaniu dźwiękiem – albo poprzez samodzielne tworzenie muzyki, albo przez muzyczną relaksację i wizualizację.

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – pomaga uczniom rozwinąć świadomość własnego ciała, dlatego doskonale sprawdza się w pracy z osobami niepełnosprawnymi ruchowo. Metoda polega na poznawaniu ciała poprzez jego wyczuwanie oraz dzielenie przestrzeni z drugą osobą. Może być szczególnie pomocna dla nauczycieli pracującymi z uczniami o osłabionym kompetencjach poznawczych i społecznych.

Wskazane metody mogą być wykorzystywane przez wszystkich nauczycieli, zarówno w ramach realizowania programu nauczania danego przedmiotu, jak również w trakcie przerw relaksacyjnych czy podczas godziny wychowawczej. Praca z wykorzystaniem tych metod wesprze rozwój każdego ucznia, nie tylko tego o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33388 )
Array ( [docId] => 33388 )