Nauka czytania i pisania wróci do przedszkola

Autor: Wysocka Marta
Data: 08-03-2016 r.

Do północy 11 marca 2016 r. można zgłaszać uwagi do projektu zmian podstawy programowej w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Nowości oświatowe są konsekwencją uchwalenia noweli ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którą przywrócony został obowiązek szkolny dla siedmiolatków.

Proponowane nowości oświatowe w podstawie do wychowania przedszkolnego koncentrują się na przywróceniu kształtowania umiejętności liczenia, czytania i pisania.

Umiejętność liczenia

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:

1) liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego;

2) wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych;

3) porównuje szacunkowo liczebności zbiorów, rozróżnia zbiory równoliczne i nierównoliczne;

4) odwzorowuje zbiory, odtwarza liczby ich elementów z wykorzystaniem liczmanów;

5) odczytuje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10;

6) potrafi dodać i odjąć liczby w zakresie 10 na konkretach;

7) posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi;

8) rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów;

9) wie, na czym polega pomiar długości, i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą;

10) zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku;

11) rozróżnia podstawowe figury geometryczne (trójkąt, koło, prostokąt, kwadrat);

12) porównuje wielkości przedmiotów i obiektów w swoim otoczeniu".

Umiejętność czytania i pisania

1) potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki;

2) potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;

3) dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania;

4) słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami;

5) układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;

6) rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu;

7) zna drukowane i pisane, małe i wielkie litery;

8) układa wyrazy z liter i zdania z wyrazów;

9) potrafi czytać proste wyrazy i krótkie zdania;

10) kreśli znaki literopodobne;

11) potrafi odwzorować kształty liter;

12) podejmuje próby pisania;

13) rozumie znaczenie umiejętności pisania.

Pracę z dzieckiem należy indywidualizować

Resort edukacji przypomina, że realizacja podstawy programowej do wychowania przedszkolnego wymaga od nauczycieli indywidualizowania pracy z dziećmi oraz takiego organizowania pracy, aby obok przekazywania treści edukacyjnych zaspokajane były potrzeby emocjonalne dzieci.

Resort edukacji jest otwarty na uwagi

Projekt nowej podstawy programowej znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. MEN przyjmuje uwagi do piątku 11 marca 2016 r. – należy zgłaszać je za pomocą specjalnego formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie.

Źródło:

strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38684 )
Array ( [docId] => 38684 )

Array ( [docId] => 38684 )