Nowa podstawa programowa wymaga opracowania programów wychowania przedszkolnego

Autor: Wysocka Marta
Data: 20-04-2016 r.

Projekt zmian podstawy programowej wychowania przedszkolnego trafił do konsultacji społecznych o uzgodnień międzyresortowych. Od września dzieci realizujące obowiązek rocznego wychowania przedszkolnego będą uczyły się liczenia i czytania– w związku ze zmianami nauczyciele muszą opracować nowe programy wychowania przedszkolnego.

Program wychowania przedszkolnego to opis realizacji celów wychowania i treści nauczania ustalonych w podstawie programowej. Znowelizowanie rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wymaga zmodyfikowania lub opracowania nowych programów, które będą realizowane przez nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Od września nauka liczenia i czytania

Wiadomości i umiejętności opanowane przez dzieci w toku wychowania przedszkolnego stanowią bazę do dalszej nauki w szkole podstawowej. Dlatego resort edukacji chce, aby sześciolatki w przedszkolach uczyły się liczyć i czytać, a także zostały przygotowane do rozpoczęcia nauki pisania. Nauka pisania, jako umiejętność znacznie trudniejsza dla dziecka,  powinna być  domeną edukacji  szkolnej.

Zmienią się także warunki realizacji podstawy programowej

Konsekwencją zmian w podstawie programowej jest również modyfikacja Zalecanych warunków i sposobu  realizacji podstawy programowej  wychowania przedszkolnego, gdzie proponuje się zmiany  dotyczące zalecanych proporcji zagospodarowania czasu przebywania dziecka w przedszkolu  oraz innej formie wychowania przedszkolnego (w rozliczeniu tygodniowym) przeznaczonego na różnego typu zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania  przedszkolnego.

Ustawodawca pozostawia dużą swobodę w kwestii wyboru programu nauczycielom i dyrektorowi. Wymogiem jest jednak ich dostosowanie do obowiązującej podstawy programowej. W praktyce oznacza to, że nauczyciele będą zobowiązani do wprowadzenia zmian w  programach wychowania przedszkolnego jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Źródło:

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania  przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (projekt z 15 kwietnia 2016 r.)

Marta Wysocka, specjalistka prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38879 )
Array ( [docId] => 38879 )

Array ( [docId] => 38879 )