Nowe przepisy o kształceniu uczniów niepełnosprawnych od 1 września 2015 r.

Data: 24-08-2015 r.

Możliwość zmniejszenia liczby uczniów w oddziałach integracyjnych to jedna z ważniejszych zmian wynikających z nowych przepisów o kształceniu uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Od nowego roku szkolnego dyrektorzy szkół muszą wziąć pod uwagę nowe regulacje, dostosowując je do wewnątrzszkolnych dokumentów.

Nowe regulacje dotyczące uczniów niepełnosprawnych w jednym rozporządzeniu

Nowe rozporządzenie zastępuje dwa dotychczas obowiązujące, ujednolicając zasady kształcenia wszystkich uczniów posiadających orzeczenia we wszystkich typach i rodzajach szkół. Podstawowe zadania szkoły w zakresie organizacji kształcenia tej grupy uczniów nie uległy zasadniczym zmianom – nowe zapisy doprecyzowują lub uzupełniają wcześniejsze regulacje. Konieczne jest zweryfikowanie dotychczasowych działań szkoły w tym obszarze, a niekiedy aktualizacja już funkcjonujących procedur zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13 obszarów zmian

Główne zmiany dotyczące kształcenia uczniów niepełnosprawnych od 1 września dotyczą:

1)  Zastąpienia terminu „upośledzenie umysłowe” terminem „niepełnosprawność umysłowa”.
2)  Uzupełnienia katalogu placówek, w których organizuje się kształcenie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością o inne formy wychowania przedszkolnego.
3) Rozłącznego opisania zasad kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.
4) Odrębnych  regulacji dotyczących katalogu szkół i placówek, w których mogą uczyć się uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym i niedostosowani społecznie.
5) Ujednolicenia zadań wszystkich jednostek systemu oświaty w zakresie zapewnienia wszystkim uczniom jednolitych standardów wsparcia.
6) Możliwości zmniejszenia liczby uczniów w oddziałach integracyjnych.
7) Uzupełnienia przepisów o konieczność określenia zakresu i sposobu dostosowania programu wychowania przedszkolnego przy opracowywaniu IPET.
8) Podkreślenia zobowiązania szkoły do zapewnienia realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu, we współpracy z rodzicami.
9) Wskazania określonych zajęć rewalidacyjnych.
10) Dodatkowego terminu opracowania IPET.
11) Powierzenia funkcji koordynatora zespołu wyłącznie osobie pracującej z uczniem.
12) Obowiązku dokonywania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia co najmniej 2 razy w roku.
13) Zatrudnianie tzw. nauczycieli „wspomagających”.

Marzenna Czarnocka, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 37703 )
Array ( [docId] => 37703 )

Array ( [docId] => 37703 )