Nowe regulacje dotyczące placówek doskonalenia dla nauczycieli

Autor: Wysocka Marta
Data: 17-07-2015 r.

Zapowiadane przez MEN nowości oświatowe dotyczą dostosowania przepisów w sprawie placówek doskonalenia dla nauczycieli do regulacji, jakie wprowadza znowelizowana ustawa o systemie oświaty. Projekt rozporządzenia trafił już do konsultacji społecznych.

Przekazany do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia dostosowuje przepisy do zmienionych regulacji ustawy o systemie oświaty. Zawarte w ustawie nowości oświatowe wprowadziły upoważnienie do określania kwestii związanych:

  • ze stażem pracy dyrektorów placówek dla nauczycieli
  • zasadami przeprowadzania konkursu, wraz z określeniem składu i trybu komisji oraz sposobu wyłaniania kandydata

Wymienione kwestie muszą zostać uregulowane przez ministra edukacji, ministra kultury i ministra rolnictwa.

Nowości oświatowe – podniesienie wymagań dla nauczycieli

Zgodnie z nowelizacją przepisów podniesione zostaną wymagania dla nauczycieli pełniących funkcję doradcy metodycznego publicznych szkół artystycznych – nowości oświatowe mają wprowadzić wymóg posiadania stopnia nauczyciela dyplomowanego i co najmniej dziesięcioletniego stażu pracy pedagogicznej lub znaczne osiągnięcia zawodowe. Dotychczas stanowisko to było dostępne również dla nauczycieli mianowanych, posiadających ci najmniej pięcioletni staż pracy.

Ponadto stanowisko doradcy metodycznego ma być powierzane na okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż trzy lata – ma to szczególne znaczenie dla nauczycieli, którzy stanowisko doradcy obejmą po raz pierwszy.

Placówki doskonalenia dla nauczycieli będą dążyć do doskonalenia systemu oświaty

Nowelizacja, jakiej poddana została ustawa o systemie oświaty wprowadza także zmiany w zakresie zadań placówek doskonalenia dla nauczycieli – nowości oświatowe zostały uwzględnione również w projekcie rozporządzenia – ministrowie będą powierzać wykonywanie zadań związanych z podnoszeniem jakości edukacji prowadzonym przez siebie placówkom – zapewniając jednocześnie środki na ich realizację.

Źródło:

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37561 )
Array ( [docId] => 37561 )