Nowe regulacje dotyczące placówek doskonalenia dla nauczycieli

Autor: Wysocka Marta
Data: 17-07-2015 r.

Zapowiadane przez MEN nowości oświatowe dotyczą dostosowania przepisów w sprawie placówek doskonalenia dla nauczycieli do regulacji, jakie wprowadza znowelizowana ustawa o systemie oświaty. Projekt rozporządzenia trafił już do konsultacji społecznych.

Przekazany do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia dostosowuje przepisy do zmienionych regulacji ustawy o systemie oświaty. Zawarte w ustawie nowości oświatowe wprowadziły upoważnienie do określania kwestii związanych:

  • ze stażem pracy dyrektorów placówek dla nauczycieli
  • zasadami przeprowadzania konkursu, wraz z określeniem składu i trybu komisji oraz sposobu wyłaniania kandydata

Wymienione kwestie muszą zostać uregulowane przez ministra edukacji, ministra kultury i ministra rolnictwa.

Nowości oświatowe – podniesienie wymagań dla nauczycieli

Ponadto stanowisko doradcy metodycznego ma być powierzane na okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż trzy lata – ma to szczególne znaczenie dla nauczycieli, którzy stanowisko doradcy obejmą po raz pierwszy.

Placówki doskonalenia dla nauczycieli będą dążyć do doskonalenia systemu oświaty

Nowelizacja, jakiej poddana została ustawa o systemie oświaty wprowadza także zmiany w zakresie zadań placówek doskonalenia dla nauczycieli – nowości oświatowe zostały uwzględnione również w projekcie rozporządzenia – ministrowie będą powierzać wykonywanie zadań związanych z podnoszeniem jakości edukacji prowadzonym przez siebie placówkom – zapewniając jednocześnie środki na ich realizację.

Źródło:

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 37561 )
Array ( [docId] => 37561 )

Array ( [docId] => 37561 )