Nowe zasady rekrutacji do przedszkoli

Data: 08-12-2013 r.

Ustawa o systemie oświaty będzie znowelizowana. Sejm przyjął nowości oświatowe dotyczące zasad rekrutacji do przedszkoli, dzięki czemu dyrektor przedszkola będzie kierował się jasnymi, jednakowymi dla wszystkich kryteriami.

Dzięki wprowadzeniu nowych przepisów dyrektor przedszkola będzie prowadził rekrutację według jednolitych kryteriów obowiązujących we wszystkich placówkach publicznych.

Nowości oświatowe – zasady rekrutacji do przedszkoli

 
  • w pierwszej kolejności dyrektor przedszkola musi zapewnić miejsca dla dzieci zamieszkujących na terenie gminy, w której mieści się placówka,

  • dyrektor przedszkola uwzględnia potrzeby rodziców dotyczące konieczności godzenia obowiązków zawodowych z zapewnieniem opieki nad dzieckiem,

  • dyrektor przedszkola odwołuje się do jednej, ściśle określonej definicji rodzica samotnie wychowującego dziecko,

  • uwzględniane będą potrzeby rodziców dzieci wychowujących się rodzinach wielodzietnych oraz wychowujących dziecko niepełnosprawne,

  • dyrektor przedszkola będzie brał pod uwagę kryterium dochodowe, tj., sytuację rodziny w której wychowuje się dziecko uczestniczące w rekrutacji.

Nowości, jakie wprowadza ustawa o systemie oświaty to wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Trybunał Konstytucyjny – ustawa o systemie oświaty musi określać zasady naboru

Wyrok TK nakazał znowelizowanie obowiązujących przepisów w taki sposób, aby ustawa o systemie oświaty w sposób jednolity określała zasady naboru do publicznych przedszkoli. Dotychczas regulacje te pozostawały w gestii ministra właściwego do spraw oświaty. Mogło to prowadzić do sytuacji, w której rekrutacja do przedszkoli nie odbywała się z godnie z tzw. zasadą równych szans dla wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym.

Źródło: Komunikat MEN

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 33379 )
Array ( [docId] => 33379 )

Array ( [docId] => 33379 )