Nowości oświatowe – dyrektor musi zatwierdzić zmienione programy wychowania przedszkolnego

Autor: Jolanta Wasilewska
Data: 19-07-2016 r.

Zmiana rozporządzenia w sprawie postawy programowej oznacza konieczność zmodyfikowania lub opracowania nowych programów wychowania przedszkolnego. Za dopuszczenie programu odpowiada dyrektor, który musi sprawdzić czy program spełnia kryteria zgodności z przepisami.

Przed przekazaniem programu wychowania przedszkolnego do zaopiniowania przez radę pedagogiczną, dyrektor przedszkola dokonuje analizy poprawności programu oraz sprawdza jego zgodność z aktualnymi przepisami. W tym celu konieczne jest zweryfikowane zawartych w nim treści z pięcioma kryteriami poprawności:

1) Program stanowi opis sposobu realizacji celów wychowania i kształcenia zawartych w podstawie programowej – powinien zawierać opis sposobu realizacji tych celów, wskazuje: po co dziecko się uczy, w jaki sposób się uczy, jak będą sprawdzane efekty.

2) Sposób i forma opracowania są zgodne z wewnętrznymi ustaleniami przedszkola – w przeciwieństwie do zapisów zawartych uprzednio w rozporządzeniu nie określono, z jakich elementów powinien składać się program. Ustawa zniosła m.in. wymóg zawarcia w programie informacji o metodach przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. Ustawodawca chcę w ten sposób zachęcić nauczycieli do opracowania programów własnych. Schemat programu wychowania przedszkolnego może składać się z takich elementów jak:

 • nazwa programu,
 • autor,
 • uzasadnienie napisania,
 • cele szczegółowe,
 • treści,
 • procedury osiągania celów (metody, formy, techniki, środki, materiały dydaktyczne),
 • sposób ewaluacji.

Sposób i forma opracowania programu powinna zostać określona przez dyrektora lub radę pedagogiczną danego przedszkola.

3) Programy realizowane w danej grupie dzieci gwarantują realizację całej podstawy programowej – program może odnosić się do całej podstawy programowej lub tylko niektórych obszarów, np.: edukacji matematycznej, przyrodniczej, zdrowotnej.

4) Program może obejmować treści wykraczające poza podstawę programową – dotychczas w przedszkolach często nauczyciele opracowywali programy przygotowujące dzieci do nauki czytania i pisania dla dzieci 6-letnich, które pozostały w przedszkolach. Od nowego roku szkolnego zapowiadana jest zmiana podstawy programowej – projekt przewiduje naukę czytania i pisania.

Większość nauczycieli korzysta z gotowych programów, które w obecnej sytuacji muszą zostać zmodyfikowane – nauczyciele mogą opracować własne programy uwzględniające nowy obszar podstawy programowej lub wykorzystać obecne na rynku, odnoszące się tylko do nauki czytania i pisania.

5) Programy powinny być dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci, a więc uwzględniać:

 • różne sfery rozwoju: fizyczną, umysłową, społeczną, emocjonalną,
 • właściwe proporcje treści kształcenia i wychowania gwarantujące wszechstronny rozwój,
 • potrzeby dzieci, takie jak: bezpieczeństwa, ruchu, aktywności w dochodzeniu do wiedzy, sprawczości, współdziałania, obcowania z naturalnym środowiskiem, zabawy, odpoczynku, przebywania na powietrzu,
 • różnice rozwojowe (indywidualne możliwości, zainteresowania, predyspozycje).

W celu dostosowania wymagań do indywidualnych możliwości dzieci nauczyciele przeprowadzają obserwacje pedagogiczne. Jeśli wybrany program wiodący nie uwzględnia poznanych w wyniku obserwacji potrzeb dzieci, nauczyciel w każdym momencie może opracować program uzupełniający.

Jolanta Wasilewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 39227 )
Array ( [docId] => 39227 )

Array ( [docId] => 39227 )