Nowości oświatowe: dyrektor szkoły ułatwi uczęszczanie na etykę

Data: 17-06-2014 r.

Od września będą obowiązywały nowości oświatowe dotyczące zasad organizowania lekcji etyki. Dyrektor szkoły nie będzie mógł odmówić uczestnictwa w zajęciach zainteresowanym uczniom. Obowiązki dyrektora szkoły reguluje znowelizowane rozporządzenie.

Nowości oświatowe dotyczą rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Zgodnie z założeniami noweli nowości oświatowe znoszą wymóg zgłoszenia co najmniej trzech uczniów chcących uczestniczyć w zajęciach z etyki. Dyrektor szkoły nie może wyznaczać w tym zakresie jakichkolwiek limitów – ma obowiązek zapewnienia uczniom możliwości udziału w wybranych zajęciach. Zorganizowanie zajęć z etyki lub religii jest konieczne niezależnie od liczby chętnych.

Dyrektor szkoły musi otrzymać pisemne oświadczenie woli

Nowości oświatowe dotyczą również formy składania oświadczenia o życzeniu uczestnictwa w zajęciach z etyki. Dotąd dyrektor szkoły wymagał złożenia oświadczenia w najprostszej formie, od września obowiązki dyrektora szkoły dotyczą tych uczniów, którzy złożą pisemne oświadczenie. Bez zmian pozostaje przepis, zgodnie z którym dyrektor szkoły musi uwzględnić zmianę decyzji ucznia – oświadczenie woli uczestniczenia w zajęciach powinno być odnawiane co roku (§ 1 ust. 2 rozporządzenia).

Uczniowie nie mają obowiązku uczęszczania na lekcje religii lub etyki

Nowelizacja przepisów nie zmienia zasady dobrowolności w zakresie uczęszczania na lekcję religii lub etyki. Dyrektor szkoły nie może zobligować ucznia do udziału w którychkolwiek zajęciach, nie może również oczekiwać, że uczeń wybierze jedne z nich wbrew swojej woli. Obecność na zajęciach staje się obowiązkowa dopiero w przypadku zadeklarowania, że uczeń będzie na nie uczęszczał – wówczas obowiązki dyrektora szkoły przewidują kontrolowanie absencji – jest to związane zasadami zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i obowiązkiem sprawowania nad uczniami opieki w czasie, który uczeń spędza na terenie szkoły.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 35121 )
Array ( [docId] => 35121 )

Array ( [docId] => 35121 )