Nowości oświatowe – zmiany w podstawie programowej

Data: 01-06-2014 r.

Podpisano rozporządzenie wprowadzające nowości oświatowe – od września obowiązuje nowa podstawa programowa. Dyrektor przedszkola oraz dyrektor szkoły zadbają o naukę języków obcych oraz dostosowanie nauczania do potrzeb i możliwości ucznia.

Nowości oświatowe będą obowiązywały już od 1 września 2014 roku, dla dyrektorów przedszkoli oraz dla nauczycieli może to oznaczać  pracę w czasie wakacji. Od września dzieci uczęszczające do przedszkoli będą uczyły się co najmniej jednego języka obcego, a organizacja nauczania początkowego musi uwzględniać możliwości i potrzeby rozwojowe uczniów.

Dyrektor przedszkola zadba o naukę języka obcego

Zmiany w podstawie programowej zobowiązują dyrektora przedszkola do tego, aby w toku nauki dzieci poznawały elementy języka obcego. Nowości oświatowe przewidują, że dziecko powinno mieć możliwość osłuchania się z językiem obcym, rozwijania wrażliwości na inne niż w języku polskim systemy dźwięków oraz budowanie pozytywnego nastawienia do języków obcych w ogóle. Dla nauczycieli oznacza to wplatanie nauki języków do codziennych czynności realizowanych przez dzieci uczęszczające do przedszkola. Dyrektor przedszkola nie powinien natknąć się na trudności organizacyjne związane z egzekwowaniem znajomości języka obcego wśród pedagogów – obowiązek ten przewidują dla nauczycieli odrębne przepisy.

Nowości oświatowe w szkole podstawowej

Nowości oświatowe wprowadzają także duże zmiany dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Zgodnie z przyjętymi zmianami od 1 września 2014 roku nauczyciel będzie decydował o tym, ile czasu uczniowie potrzebują na opanowanie wiedzy i umiejętności wskazanych w podstawie programowej. Podstawa programowa nie wskazuje już bowiem zakresu, jaki uczeń musi opanować w I klasie, ale po zakończeniu I etapu edukacji. Dzięki tym zmianom realizacja podstawy programowej będzie stwarzała dla nauczycieli więcej możliwości dostosowania procesu nauczania do potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów. Jest to szczególnie istotne w kontekście nowości oświatowych związanych z obniżeniem wieku szkolnego.

Źródło:

Komunikat MEN

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 35000 )
Array ( [docId] => 35000 )

Array ( [docId] => 35000 )