Wniosek o edukację domową musi zawierać określone załączniki

Autor: Bożena Winczewska
Data: 13-05-2014 r.

Obowiązek szkolny i obowiązek nauki mogą być spełniane przez uczniów w formie edukacji domowej, czyli poza szkołą. Edukacja domowa polega na nauczaniu dzieci przez ich rodziców lub wyznaczone przez nie osoby.

Na składanie wniosków o realizowanie obowiązku szkolnego poza szkołą rodzice mają czas do końca. Wkrótce rodzice uczniów i przedszkolaków będą mogli składać wniosek o edukację domową w dowolnym momencie roku szkolnego. Na mocy nowelizacji ustawy o systemie oświaty termin ten zostanie zniesiony.

Bez względu na to czy wniosek będzie składany jeszcze przed 31 maja, czy już na mocy nowych przepisów, należy do niego dołączyć:

  • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,

  • oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,

  • zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

Następnie dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej wyda zezwolenie na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

Prawo do wydawania zgody na spełnianie obowiązku realizowania rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub uczęszczania do szkoły, poza przedszkolem lub szkołą mają dyrektorzy przedszkoli i szkół zarówno publicznych jak i niepublicznych. Zezwolenie na spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem oraz obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą powinno być wydane w drodze decyzji.

W związku z tym, że wniosek w sprawie zezwolenia jest sprawą rozstrzyganą w drodze decyzji administracyjnej, dyrektor przedszkola lub szkoły zobowiązany jest do:

  • przeprowadzenia postępowania administracyjnego,
  • założenia i prowadzenia metryki sprawy.
Bożena Winczewska, kuratorium oświaty

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 34848 )
Array ( [docId] => 34848 )

Array ( [docId] => 34848 )