Nowości oświatowe ułatwią obrót podręcznikami

Autor: Wysocka Marta
Data: 29-06-2015 r.

Nowości oświatowe, które weszły w życie 30 czerwca 2015 r. ułatwią dyrektorom szkół obrót podręcznikami dla uczniów niepełnosprawnych. Znowelizowana ustawa o systemie oświaty wprowadza zasadę, zgodnie z którą dyrektor szkoły dysponujący wolnymi podręcznikami i materiałami edukacyjnymi przekazuje je dyrektorowi szkoły, który wystąpi z wnioskiem o ich przekazanie.

Wprowadzone nowości oświatowe mają umożliwić szkołom, w których w danym roku nie korzysta się z podręczników lub materiałów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów z niepełnoprawnością, nieodpłatne przekazanie ich tym szkołom, które takich materiałów potrzebują. Znowelizowana ustawa o systemie oświaty obowiązuje od 30 czerwca 2015 r.

Podręczniki i materiały są własnością organu prowadzącego

Ustawa o systemie oświaty precyzyjne, że własnością podręczników i materiałów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami jest organ prowadzący szkołę. Oznacza to, że dyrektor szkoły ma obowiązek przekazania zbędnych w danym roku książek innej placówce, gdyż nie stanowią one własności szkoły. Nowelizacja ustawy o systemie oświaty ma natomiast usprawnić proces obrotu podręcznikami tak, aby nie generowano potrzeby zakupu nowych, podczas gdy te zakupione rok wcześniej nie są wykorzystywane.

Dyrektor szkoły, który potrzebuje podręczników zwraca się z wnioskiem o ich przekazanie do dyrektora placówki, w której w danym roku nie będą one potrzebne (art. 22ak ust. 6 ustawa o systemie oświaty).

Dyrektor szkoły przekazuje tylko książki zapewnione przez MEN

Obowiązek przekazywania książek dotyczy wyłącznie podręczników i materiałów edukacyjnych przekazanych szkołom przez Ministra Edukacji Narodowej oraz zakupionych z dotacji celowej, o której mówi ustawa o systemie oświaty. Nowości oświatowe w żadnym razie nie nakładają obowiązku przekazywania innych materiałów wspomagających proces dydaktyczny uczniów z niepełnosprawnościami.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37411 )
Array ( [docId] => 37411 )

Array ( [docId] => 37411 )