Pomoc psychologiczno pedagogiczna dla ucznia z dysleksją

Data: 27-11-2013 r.

Jeszcze przed podjęciem nauki w szkole niektóre symptomy w rozwoju dziecka mogą zapowiadać ryzyko dysleksji. W szkole, przepisy nakazują zapewnić każdemu uczniowi kompleksową ofertę wsparcia poprzez wprowadzenie bieżącej pracy, jako formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Bieżąca praca z uczniem z diagnozą dysleksji to m.in. nauka w systemie „małych kroków”.

Praktyczne wskazówki dla nauczycieli uwzględniające zasady do bieżącej pracy z dziećmi z diagnozą dysleksji:

 1. naukę organizuj systemem „małych kroków”, materiał dziel na części,
 2. skomplikowane polecenia podawaj w formie kilku prostych poleceń,
 3. ułatwiaj dziecku tworzenie struktur informacyjnych: pomóż zaklasyfikować nowe wiadomości do odpowiednich kategorii – „szufladek” pamięci. W tym celu nowe informacje połącz ze znanymi dziecku, nowe czynności włącz do już opanowanych. Wówczas będzie się łatwiej uczyło nowego materiału i coraz bardziej złożonych umiejętności,
 4. dbaj, aby dziecko wykonywało dokładnie i poprawnie wszelkie polecenia,
 5. przedstawiając mu zadanie do wykonania lub wydając polecenie, nie pomijaj niczego, co może ci się wydawać zbyt oczywiste bądź proste. Sprawdź, czy dziecko dobrze zrozumiało, co ma robić i czego od niego oczekujesz. Podawaj tylko proste, krótkie polecenia,
 6. pamiętaj uczenie się dzieci ryzyka dysleksji wymaga niezmiernie wielu ćwiczeń, powtórzeń. Jest to potrzebne, aby dana wiedza się utrwaliła, a czynności uległy automatyzacji,
 7. wykorzystuj uczenie wielozmysłowe przez zaangażowanie możliwie wszystkich zmysłów, co pozwala na łączenie informacji odebranych wszystkimi drogami (kanałami) zmysłowymi, zaangażowanymi w proces uczenia się:
 • informacje wizualne – kanałem wizualnym (oczy),
 • informacje słuchowe – kanałem słuchowym (uszy),
 • informacje dotykowe – kanałem dotykowym (ręce, narządy mowy),
 • ruch fizyczny ciała, narządów mowy, ręki podczas pisania, ruchy gałek ocznych podczas czytania – kanałem kinestetycznym (całe ciało),
 1. naucz dziecko odpowiedzialności za wykonaną pracę przez wykształcenie nawyku jej kontrolowania i poprawiania, zanim odda do sprawdzenia,
 2. staraj się pracować z dzieckiem twórczo, w sposób niekonwencjonalny interesujący,
 3. wykorzystuj nowe pomoce, zaskakujące formy uczenia się, na przykład niech dziecko uczy się liter, układając ich wzór z ciekawych przedmiotów,
 4. stosuj wzmocnienia (pochwały, nagrody rzeczowe lub miłe wydarzenia). Wcześniej niektóre z nich ustal jako nagrody i określ zasady ich przyznawania,
 5. staraj się zainteresować dziecko tym, czego się uczy. Dobrze, jeśli samo odkrywa, co powinno wiedzieć,
 6. obserwuj dziecko, a gdy dostrzegasz znużenie ucznia - stosuj krótkie przerwy relaksacyjne połączone z jego aktywnością ruchową.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33378 )
Array ( [docId] => 33378 )