O udziale w zajęciach religii decydują uczniowie lub ich rodzice

Data: 23-07-2013 r.

Nauczyciel katecheta nie może żądać od rodziców uczniów oświadczenia o rezygnacji z udziału w lekcjach religii. Udział w tych zajęciach regulują wyraźnie przepisy oświatowe. Uczęszczanie na lekcje religii lub etyki jest dobrowolne i wystarczy złożenie odpowiedniego oświadczenia przez rodziców ucznia lub przez samego ucznia - jeśli jest pełnoletni.

Przepisy prawa jednoznacznie określają dobrowolność nauki religii w szkołach. Raz podjętą decyzję można zmienić. Decyduje o tym własny, świadomy wybór. Nie ma ustawowego przymusu uczestniczenia w tych zajęciach.

Lekcje religii na życzenie rodziców lub uczniów

W publicznych szkołach organizuje się naukę religii i etyki:

  • w szkołach podstawowych i gimnazjach - na życzenie rodziców (opiekunów prawnych),
  • w szkołach ponadgimnazjalnych - na życzenie bądź rodziców/opiekunów prawnych, bądź samych uczniów. Po osiągnięciu pełnoletniości o pobieraniu religii i etyki decydują sami uczniowie.

Oświadczenie można zmienić

Życzenie to jest wyrażane w najprostszej formie oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione. Udział lub jego brak w szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek w jakiejkolwiek formie

Wanda Pakulniewicz, ekspertka prawa oświatowego, wizytator w kuratorium oświaty


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30049 )
Array ( [docId] => 30049 )