Wychowanie do życia w rodzinie – bez zmian

Data: 14-07-2013 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej nie planuje wprowadzenia edukacji seksualnej wśród najmłodszych uczniów przedszkoli i szkół podstawowych, nie przewiduje również zmian w zakresie treści nauczania i organizacji zajęć wychowanie do życia w rodzinie. Polscy uczniowie mają możliwość uczestniczenia w tych zajęciach począwszy od klasy V szkoły podstawowej, czyli w wieku 11 lat.

W związku z wystąpieniami kierowanymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącymi zajęć wychowanie do życia w rodzinie, resort edukacji informuje, że nie zamierza wprowadzić zmian w zakresie nauczania tego przedmiotu.

2 akty prawne regulujące nauczanie WDŻ

Cele i zakres treści nauczania zajęć wychowanie do życia w rodzinie określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977).

Sposób nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. nr 67, poz. 756, ze zm.).

Uczestnictwo w zajęciach WDŻ nie jest obowiązkowe

Zakres zajęć WDŻ jest efektem porozumienia między nauczycielem prowadzącym zajęcia a rodzicami. Nauczyciel wraz z wychowawcą klasy organizuje spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów niepełnoletnich oraz z uczniami pełnoletnimi, podczas którego przedstawia program nauczania, podręcznik szkolny oraz inne stosowane środki dydaktyczne.

Uczestnictwo w zajęciach wychowania do życia w rodzinie zależy od indywidualnych decyzji - rodzice lub pełnoletni uczeń, mają prawo do rezygnacji z udziału w zajęciach, składając pisemny wniosek dyrektorowi szkoły.

Źródło: Strona internetowa MEN.

Agnieszka Rumik
, radca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30044 )
Array ( [docId] => 30044 )