Obowiązki szkoły w zakresie indywidualizacji kształcenia

Autor: Marzanna Czarnocka
Data: 27-04-2017 r.

Działania szkoły w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej powinny mieć charakter spójnych, systemowych rozwiązań. Muszą łączyć cele wynikające z zadań szkoły i oceny jakości jej pracy, systematycznego rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży, oczekiwań rodziców, a także bieżących problemów.

Przepisy prawa zobowiązują do zapewnienia dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi warunków edukacji wyrównujących ich szanse edukacyjne oraz gwarantujących wszystkim uczniom, w tym uczniom z niepełnosprawnością pełne włączenie w życie szkoły.

Wsparcie dla uczniów

Oznacza to, że każda placówka działająca w systemie edukacji powinna być odpowiednio przygotowana do udzielenia wsparcia swoim uczniom. Powinno się to odbywać poprzez:

1) przyjęcie odpowiednich regulacji w prawie wewnątrzszkolnym,

2) sprawdzone procedury postępowania,

3) praktyczne rozwiązania wykorzystujące zasoby szkoły i możliwości wsparcia zewnętrznego,

4) działania umożliwiające elastyczne reagowanie na specyficzne potrzeby konkretnego ucznia w indywidualnych przypadkach.

Zasadniczym aktem normatywnym gwarantującym prawa każdego dziecka i ucznia do zapewnienia im warunków edukacji odpowiednich do ich potrzeb i możliwości jest aktualnie ustawa o systemie oświaty. Od 1 września 2017 r. regulacje w tym zakresie będą wynikały również z ustawy Prawo oświatowe, do której przeniesiono część zapisów dotyczących organizacji kształcenia. Zgodnie z  zapisami  w tych dokumentach, system oświaty zapewnia dzieciom i młodzieży:

1) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej,

2) możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami,

3) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych,

4) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym czasie.

Marzenna Czarnocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 40302 )
Array ( [docId] => 40302 )

Array ( [docId] => 40302 )